NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak nákladné je řešit spor pomocí mediace?

Kolik stojí mediace

Při rozhodování o tom, zda pro řešení svého sporu využít mediaci, hraje pro řadu klientů roli i cena, kterou by za mediaci zaplatili. Stejnou otázku si kladou i účastníci soudního řízení, kterým setkání s mediátorem nařídil soud. Kolik tedy stojí mediace?

Kolik stojí mediace

Různě. Jediná cena, která je stanovena vyhláškou, je cena za tzv. nařízené setkání s mediátorem. Toto setkání může stranám sporu nařídit soud a strany tedy musí takové setkání absolvovat. Protože jde o povinnost, je cena v podstatě „zastropovaná“ tak, aby si toto setkání mohli dovolit skutečně všichni, kdo si mohou dovolit platit řešení své věci u soudu.

Cena za nařízené setkání je 400 Kč za započatou hodinu. Pokud je mediátor plátcem DPH, připočítává se k této ceně ještě DPH.

Tato částka představuje odměnu mediátora, takže pokud na nařízeném setkání budou současně přítomné dvě strany, hradí tuto sumu napůl.

Přestože soudní usnesení občas říká, že se nařizuje stranám setkání s mediátorem „v rozsahu 3 hodin“, v praxi bývá setkání výrazně kratší. Tímto setkáním se rozumí informativní schůzka, na které by měl mediátor se stranami probrat možné výhody mediace v jejich konkrétním případě a motivovat je, aby svou věc řešily mimosoudně, vzájemnou dohodou. Taková schůzka se většinou pohodlně vejde do 30 minut.

Pokud se strany sporu rozhodnou, že chtějí mediaci, tedy chtějí absolvovat proces, během kterého mluví o předmětu sporu a hledají reálná a přijatelná řešení, je otázka ceny v podstatě v rukách mediátora.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak může být mediace nápomocná jako restorativní nástroj

Cenu za mediaci musí strany sporu znát předem

Co ale platí vždy – strany musejí už před začátkem mediace přesně vědět, jakým způsobem bude cena za mediaci vypočtena. Tuto povinnost ukládá zapsaným mediátorům zákon o mediaci. Pokud se vám stane, že zapsaný mediátor opomene před mediací zmínit cenu, ptejte se. Zajímejte se. Buďte aktivní.

Co když se vám stane, že přijdete na soudem nařízené setkání s mediátorem, a po třech hodinách u něj se dozvíte, že jste byli „na mediaci“ za částku, ze které se vám zatočí hlava? Trvejte na tom, že před podepsáním smlouvy o provedení mediace jde o nařízené setkání za 400 Kč na hodinu.

A stěžujte si. Dohledovým orgánem nad zapsanými mediátory je Ministerstvo spravedlnosti. Věřte tomu, že se vaší stížností bude zabývat. 

Jakým způsobem vám mediátor cenu za své služby sdělí, zákon neřeší. Je možné, že se cenu dozvíte z mailové komunikace ještě před mediací. Taky je možné, že se ji dozvíte až v kanceláři mediátora – vždy ale PŘED podpisem smlouvy o provedení mediace. Když mediátor o ceně mluvit nebude, ptejte se. Stejně tak je důležité vědět, jestli budete mediaci hradit fakturou, hotovostí nebo jestli má mediátor platební terminál.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi

Jak se pohybuje cena za mediaci

Cena za mediaci se může velmi lišit. Svou roli v tom bude hrát např. faktor geografický (v Praze bude cena zřejmě vyšší než ve Šluknovském výběžku). Nebo to, o jakou oblast mediace se jedná. Mediaci v rodinných sporech nabízejí některá centra pro klienty zdarma, zatímco bezplatné provedení obchodní mediace by bylo asi velmi překvapivé.

V Praze se cena za hodinu mediace pohybuje v rozpětí od přibližně 1 000 Kč až do 6 000 Kč. O tuto částku se klienti obvykle dělí napůl. Je ale možné se domluvit a po dohodě platit i v jiném poměru.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Proč se lidé dostávají do konfliktních situací a jak vám pomůže mediace

Jaký může být způsob stanovení ceny za mediaci

Asi nejobvyklejší je hodinová sazba mediátora. Klienti pak přesně vědí, kolik je bude stát hodinové nebo tříhodinové jednání. Je fajn se dopředu ujistit, zda jde o cenu za započatou hodinu, nebo jestli bude mediátor rozpočítávat půlhodiny a čtvrthodiny v případě, že mediace neskončí v „zarovnaný“ čas.

Dalším možným způsobem stanovení ceny je procentem z částky, o kterou se klienti dohadují. U některých sporů je tento způsob jednodušší na vyčíslení, u některých složitější.

Legální, i když nepříliš běžné, je stanovení ceny „za případ“. Znamená to, že si mediátor řekne pevnou částku, bez ohledu na to, zda se klienti dohodnou na první schůzce nebo na desáté.

S čím se ale v praxi pravděpodobně nesetkáte, je stanovení ceny „za dohodu“. Mediátor nemá možnost ovlivnit všechny faktory, které se podílejí na tom, jestli klienti dohodu udělají nebo ne. Pokud svou práci během mediace vykoná, pak mu náleží sjednaná odměna bez ohledu na dohodu nebo nedohodu klientů.

Zjistěte o mediaci více

Vyberte si kurz mediace se srozumitelným výkladem a osvojte si techniky ihned uplatnitelné v praxi. Zvolte si z nabídky kurzů svého favorita. 

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top