NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi

Zajímá vás, co vlastně mediace nabízí, jak o ni můžete požádat a jak v praxi probíhá? Přečtěte si nejčastější otázky a odpovědi, které se k tomuto tématu pojí a udělejte si v tom jasno. 

Kdy je možné využít mediaci?

Kdykoliv, kdy mezi sebou mají lidé spor, který potřebují nebo chtějí vyřešit. A kdy se jim z jakéhokoliv důvodu nedaří věc vyřešit sami mezi sebou. Nemusí přitom nutně jít o spory, které už jsou u soudu, nebo o spory v jakémkoliv smyslu slova „vyhrocené“. Naopak, vždycky je lepší začít řešit konflikt co nejdříve.

Co mediace nabízí?

Neutrální prostředí a přítomnost třetí, nestranné, osoby.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKTrumfy v rukou mediátora – jak s nimi pracovat?

Jak o mediaci požádat?

Najděte si mediátora, který vám je sympatický. Nespěchejte. V mediaci je nezbytná důvěra mezi stranami a mediátorem. Podívejte se na jeho web, zjistěte si reference. 

Pokud si nejste jistí, můžete mediátorovi napsat nebo zavolat. Tím zjistíte, jestli vám mediátor lidsky „sedí“ a můžete se rovnou zeptat i na další věci, které potřebujete vědět, například:

  • Je váš spor vhodný pro mediaci?
  • Specializuje se vámi vybraný mediátor na tento typ sporů?
  • Kdy vám může nabídnout termín?
  • Pracuje i ve vaší lokalitě? 

To, co mediátor potřebuje vědět, je, jestli jste s druhou stranou na mediaci domluvení. To znamená, zda jste spolu mluvili o tom, že chcete svou věc mediací řešit, nebo jestli ten druhý vůbec neví, že podobné kroky podnikáte.

V případě, že poptávka mediace je vaší jednostrannou aktivitou, můžete se s mediátorem domluvit, že druhou stranu sporu bude kontaktovat přímo mediátor. Někteří mediátoři tuto službu poskytují, jiní ne.

Co se děje před samotnou mediací?

Jakmile se s mediátorem domluvíte na tom, že mediace proběhne, bude po vás mediátor pravděpodobně chtít e-mailové adresy obou stran, aby vám mohl poslat základní informace. Před mediací byste určitě měli domluvit minimálně:

  • místo, čas a délku mediačního jednání;
  • cenu za mediaci, kdo ji bude hradit a jakým způsobem (hotovost, faktura)
  • a to, kdo bude na mediaci přítomen.

Nejčastěji se domlouvá to, zda na mediaci budou nebo nebudou přítomni právní zástupci stran. Je zásadní, aby všichni (tzn. strany i mediátor) věděli předem, kdo se na mediaci dostaví.

Je vhodné, aby vám mediátor předem poslal vzor své smlouvy o provedení mediace, abyste si ji mohli v klidu přečíst, prokonzultovat ji, s kým potřebujete, a v případě potřeby se mediátora na něco doptat nebo domluvit změnu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMlčenlivost jako jeden ze základních principů mediace

Jak probíhá mediace?

U facilitativní mediace je důležité vědět, že komunikace probíhá přes mediátora. Není to tedy v žádném případě konfrontace. I když jsou obě strany s mediátorem v jedné místnosti, mluví klienti zpočátku na mediátora, který se pomocí mediačních technik umí poměrně rychle dobrat jádra problému. 

Mezi hlavní úkoly mediátora patří dohlížet na dodržování „pravidel hry“. Je jeho povinností nepřipustit, aby se klienti vzájemně napadali nebo na sebe jinak útočili. Tohle pravidlo významně napomáhá klidnějšímu a racionálnějšímu průběhu mediace.

Mezi hlavní nástroje, které mediátor používá, je schopnost porozumět kontextu, ve kterém klienti vnímají svůj spor a schopnost dávat jim otevřené otázky tak, aby je vyvedl z ustrnutí v minulosti, kdy spor vznikl a nasměroval je k přemýšlení o možné budoucnosti. Spolu s klienty zjišťuje, jaké možnosti řešení mají, co je pro ně reálné a jak by se jejich potřeby mohly protnout.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKCo má facilitace společného s facilitativní mediací

Proč zvolit pro řešení sporů mediátora?

Konflikty vznikají z nenaplněných očekávání. Prakticky u všech sporů jsou přítomné emoce, které se stupňují tím, jak se strany konfliktu snaží toho druhého přesvědčit o své pravdě. 

Mediátor je odpovědný za vedení procesu mediace a vyjednávání tak, aby obě strany dostaly prostor k vyjádření (a to i opakovaně). Ale zároveň aby se celé jednání vedlo v racionálním a konstruktivním duchu a směřovalo k řešení.

Přítomnost mediátora často stranám pomůže i v tom, že přes „cizího“ člověka a profesionála se některé věci druhému člověku říkají trochu snáz.

Mediátor v každém případě používá mediační techniky tak, aby oběma stranám umožnil plné pochopení toho, co říká ten druhý.

Co může být výsledkem mediace?

Celý proces mediace by měl směřovat k tomu, aby:

  • si obě strany sporu byly plně vědomy toho, co pro ně individuálně sporná situace znamená,
  • jaké důsledky to pro ně má,
  • a zároveň měly možnost v klidu a respektujícím způsobem slyšet, co ta samá situace znamená pro toho druhého.

Jakmile toto proběhne, je možné hledat společné řešení.

Řešení nikdy nestanoví mediátor. Jsou to strany sporu, které budou s důsledky řešení žít a proto je nezbytné, aby se na způsobu řešení shodly ony samy.

K dohodě nedojde

Je možné, že na mediaci k dohodě nedojde. To závisí na mnoha faktorech, z nichž většinu mediátor neovlivní. I když však k dohodě nedojde, proběhlá mediace mívá velký vliv na změnu pohledu stran na konflikt.

K dohodě dojde po pár dnech

A i když k dohodě nedojde přímo na mediačním setkání, je možné, že se strany po pár dnech sejdou a smírné řešení najdou.

Na mediaci se dohoda navrhne

Také je možné, aby výstupem z mediace byl návrh dohody. Takový návrh si strany odnesou, zkonzultují s těmi, komu věří, popřemýšlí o něm, a poté případně dohodu podepíší anebo se budou domlouvat na drobných změnách nebo doplňcích.

Na mediaci se mediační dohoda podepíše

Mediaci je možné skončit i podpisem mediační dohody. Taková dohoda je platná a závazná (jako jakákoliv jiná dohoda či smlouva mezi lidmi) a je dokument, který vyjadřuje shodnou vůli obou stran.

Mediační dohoda se od dohody zpracované advokátem může lišit – např. v případě vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti stačí mít v mediační dohodě uvedeno, jak se strany dohody (byt v ulici X, č.p. 1, ve městě XY připadne jednomu, byt v ulici Y, č.p. 2, ve městě YX druhému z nich). Na základě takovéto dohody ale katastr nemovitostí vlastnické právo nezapíše. Je proto nezbytné, aby smlouvu o vypořádání spoluvlastnictví vypracoval advokát s tím, že podkladem mu bude právě ona mediační dohoda.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak postupovat, když vám soud nařídí mediaci

Co je rizikem mediace?

Očekávání některých klientů, že mediátor jejich věc vyřeší, případně očekávání, že mediace věc vyřeší tak, že všechno bude zalité sluncem.

Mediace se pohybuje v reálných mantinelech, takže někdy prostě jen hledá to nejméně nákladné (na peníze, čas, energii) řešení z těch nákladných. To nejméně špatné, nejméně bolestivé.

PŘÍKLAD: Pokud se rodiče rozvádějí, nejde očekávat, že po rozvodu budou moci s dítětem trávit 100 % jeho času. To není reálné, protože dítě má dva rodiče, a ti spolu dál žít nebudou. Mediace ale pomáhá lidem nalézt takové řešení, které pro ně bude za daných podmínek a v dané situaci nejlepší možné.

Zjistěte o mediaci více

Zajímá vás více informací ze světa mediace? Vyberte si z nabídky prakticky zaměřených kurzů se srozumitelným výkladem. 

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top