Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Otázky a odpovědi: Vše, co potřebujete vědět o zkoušce zapsaného mediátora

Zkouška zapsaného mediátora

Chystáte se na zkoušku zapsaného mediátora? Nebo vás zkrátka jen zajímá, jak tato zkouška probíhá, kdo se na ni může přihlásit a co je k ní potřeba? Čtěte nejčastější otázky a odpovědi. 

Co je zkouška zapsaného mediátora a co je potřeba pro to, abyste ji mohli vykonat?

Zkouška zapsaného mediátora je zkouška, po jejímž úspěšném složení se může mediátor nechat zapsat do seznamu zapsaných mediátorů (seznam vede Ministerstvo spravedlnosti). Tím se oficiálně stává „zapsaným mediátorem / zapsanou mediátorkou“ a od této chvíle se na něj a na výkon jeho práce vztahuje zákon o mediaci (zákon č. 202/2012 Sb.).

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi

Kdo může zkoušku konat?

Ten, kdo získal vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo ten, kdo získal obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu.

Vysoká škola může být jakéhokoliv zaměření, mediátor tedy může mít vystudováno nejen právo nebo psychologii, ale také jadernou fyziku nebo problematiku životního prostředí.

Pokud uchazeč tuto podmínku splnil, může si podat přihlášku ke zkoušce.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKTrumfy v rukou mediátora – jak s nimi pracovat?

Kde se zkouška koná?

Advokáti (nikoliv koncipienti nebo právníci bez advokátních zkoušek) konají zkoušku u České advokátní komory. Všichni ostatní zkoušku skládají u Ministerstva spravedlnosti. Není možné si vybrat. Advokát nebude mít možnost složit zkoušku u MSp a neadvokát nedostane šanci ji skládat na ČAK.

Co je ke zkoušce potřeba?

Ta jednodušší část je vyplnění přihlášky ke zkoušce. Formulář je ke stažení na webu Ministerstva spravedlnosti. I v případě, že se mediátor chce věnovat rodinným mediacím a být zapsaný do seznamu rodinných mediátorů, musí nejdříve absolvovat základní obecnou zkoušku. Zkouška rodinného mediátora je určitou „nadstavbou“.

K vyplněnému formuláři má uchazeč o zkoušku dále mimo jiné doložit:

  • doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci (§ 23 odst. 1, 2 zákona o mediaci),
  • informaci o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace.

Poplatek za zkoušku činí 5 000 Kč. Pokud je uchazeč u zkoušky neúspěšný, za každé další opakování se platí nový pětitisícový poplatek. ALE POZOR. Zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát, tzn. celkově má uchazeč 3 pokusy. 

Informace o absolvovaném školení v mediaci a o vykonávané praxi je skutečně pouze informace o tom, co má uchazeč v oblasti mediace za sebou – takže třeba „nic“ a „žádné“. I v takovém případě (při splnění podmínky VŠ a bezúhonnosti) vás ministerstvo ke zkoušce přizve.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže mediátor vést mediaci i tehdy, když klienty zná?

Jaké kurzy je povinné před zkouškou absolvovat?

Žádné. Objevují se sice „zaručené“ informace o tom, že nelze jít na zkoušku bez 100hodinového přípravného kurzu, ale není to tak. Žádný právní předpis ani výklad ministerstva nepřikazují uchazeči o zkoušku zapsaného mediátora cokoliv absolvovat.

Druhá věc je, že bez kurzu má uchazeč téměř 100% jistotu, že zkoušku neudělá. I přes absolvované kurzy je úspěšnost u zkoušky mediátora mizivá (cca 1/3).

Zkouška zapsaného mediátora opravdu není snadná. Mediace je řemeslo svého druhu, a to, že lidé řeší konflikty ve svých pracovních a soukromých životech a daří se jim to, neznamená, že jsou schopni řešit konflikty mediací. Proto je velmi vhodné nějakým kurzem projít. Mediace opravdu není „přijdu tam a zjednám pořádek“ nebo „přijdu tam, a protože problematice rozumím, kvalitně jim poradím“, případně „popovídám si s nimi a ono se to vždycky nějak vyřeší“.

Troufám si říct, že 3-4denní kurz nikoho ke zkouškám nepřipraví. 

Při výběru vzdělavatele by měl dát budoucí uchazeč na svůj instinkt a na reference. Může si také zkusit zjistit skutečnou úspěšnost absolventů tohoto vzdělavatele u zkoušek.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak se přihlásit na zkoušky mediátora a nechat se zapsat do seznamu

Jak zkouška probíhá?

Průběhem zkoušky zapsaného mediátora se podrobně zabývá vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

Nejprve uchazeč absolvuje písemnou část zkoušky. Testové otázky jsou zveřejněné na webu ministerstva. U testu dostanou uchazeči 60 otázek, z nichž aspoň 40 musí mít správně. Výsledky se uchazeč dozví okamžitě.

Po úspěšném složení písemné části zkoušky dostane uchazeč pozvánku na ústní část – ta se koná zpravidla cca 3 týdny po písemné části. Jak probíhá ústní část zkoušky se dozvíte například v tomto videu.

Pokud uchazeč zkoušku úspěšně složí, požádá po zaplacení poplatku 5 000 Kč MSp (ČAK) o zápis do seznamu zapsaných mediátorů. V případě neúspěšného pokusu může podat žádost o opakování zkoušky.

Přihlaste se na kurz mediace

Chcete být na zkoušku připraveni? Přihlaste se na Kurz mediace se srozumitelným výkladem, který vás naučí techniky ihned využitelné v praxi. 

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top