Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Co je mediace

Zjistěte více o tom, co je mediace, co dokáže vyřešit, kdy je vhodná a jaké jsou její skutečné přednosti.


Co to je a jak funguje mediace

Mediace je skvělý prostředek k řešení konfliktů v oblasti práce i osobního života.

Mediace je způsob, jak s pomocí prostředníka vyřešit svůj problém s někým druhým. Pomůže vám ujasnit si vaše priority v konfliktu od životně důležitých až po ty, kterých se můžete vzdát.

Umožní vám také efektivně a srozumitelně sdělit své potřeby druhé straně.

Mediace řeší spory, konflikty a problémy mimosoudně. Její podstatou je aktivní zapojení všech stran, kterých se konflikt týká.

Mediace hledá nejlepší možné řešení pro obě strany, kterého lze reálně dosáhnout.


Přednosti mediace

  • Je dobrovolná, důvěrná, neformální a rychlá.
  • Témata jednání a jejich rozšiřování/zužování určují obě strany.
  • Obsah dohody neurčuje arbitr (soudce), ale obě strany sporu/konfliktu.

Kdy lze mediaci využít

  • V jakémkoli lidském jednání, v němž je spor, konflikt, problém.
  • V záležitostech pracovních, obchodních i osobních.
  • V situacích, kdy spolu strany mohou mluvit, ale nejsou se schopny domluvit.

POZOR: Mediace a setkání nařízené soudem není totéž! Soud může oběma stranám nařídit setkání, a to v rozsahu max. 3 hodin. Cena takového setkání je stanovena na 400 Kč za každou započatou hodinu a obě strany platí mediátorovi polovinu. Mediátor strany seznámí s postupem mediace a v čem pro ně může být přínosem. Je na nich, zda budou chtít následnou mediaci využít.

Naučte se, jak na mediaci

 

Máte nějaké otázky? Čtěte odpovědi na nejčastější dotazy »

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.