NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

Co je mediace

Zjistěte více o tom, co je mediace, co dokáže vyřešit, kdy je vhodná a jaké jsou její skutečné přednosti.


Co to je a jak funguje mediace

Mediace je skvělý prostředek k řešení konfliktů v oblasti práce i osobního života.

Mediace je způsob, jak s pomocí prostředníka vyřešit svůj problém s někým druhým. Pomůže vám ujasnit si vaše priority v konfliktu od životně důležitých až po ty, kterých se můžete vzdát.

Umožní vám také efektivně a srozumitelně sdělit své potřeby druhé straně.

Mediace řeší spory, konflikty a problémy mimosoudně. Její podstatou je aktivní zapojení všech stran, kterých se konflikt týká.

Mediace hledá nejlepší možné řešení pro obě strany, kterého lze reálně dosáhnout.


Přednosti mediace

  • Je dobrovolná, důvěrná, neformální a rychlá.
  • Témata jednání a jejich rozšiřování/zužování určují obě strany.
  • Obsah dohody neurčuje arbitr (soudce), ale obě strany sporu/konfliktu.

 

Kdy lze mediaci využít

  • V jakémkoli lidském jednání, v němž je spor, konflikt, problém.
  • V záležitostech pracovních, obchodních i osobních.
  • V situacích, kdy spolu strany mohou mluvit, ale nejsou se schopny domluvit.

POZOR: Mediace a setkání nařízené soudem není totéž! 

Soud může oběma stranám nařídit setkání, a to v rozsahu max. 3 hodin. Cena takového setkání je stanovena na 400 Kč za každou započatou hodinu a obě strany platí mediátorovi polovinu. Mediátor strany seznámí s postupem mediace a v čem pro ně může být přínosem. Je na nich, zda budou chtít následnou mediaci využít.


Máte nějaké otázky? Čtěte odpovědi na nejčastější dotazy »

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top