Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Kdo je mediátor a práce mediátora

Chcete vědět, co je úkolem mediátora, jak ve své práci postupuje, nebo jak je mediátor placený?


Kdo je mediátor

Mediátor je speciálně školený odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.

V rámci mediace poslouchá a vnímá obě strany sporu/konfliktu a snaží se zjistit, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace.

Co je úkolem mediátora

  • Umožnit oběma stranám sporu/konfliktu slyšet se a pochopit se.
  • Umožnit přestat soupeřit a zaměřit se na řešení situace.
  • Najít nejlepší možné řešení v dané konkrétní situaci.

Práce mediátora

Mediace probíhá v následujících pěti krocích:

  1. Účastníci mediace představí svá stanoviska.
  2. Mediátor stanoviska shrne a vytyčí společná témata.
  3. V rámci témat pomáhá hledat varianty a hodnotící kritéria.
  4. Na základě kritérií se společně vyberou řešení.
  5. Podle těchto řešení se sepíše dohoda.

Jak je mediátor placený

Mediace může být nařízena soudem. Tato nařízená setkání se zapsaným mediátorem stojí 400 Kč za každou započatou hodinu jednání.

Dobrovolná jednání (nenařízená soudem) se řídí ceníkem vybraného mediátora. Nejobvyklejší je hodinová sazba. Záleží tedy na rychlosti jednání a dospění k dohodě.

Naučte se, jak na mediaci

 

Máte nějaké otázky? Čtěte odpovědi na nejčastější dotazy »

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.