NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

Kdo je mediátor a práce mediátora

Chcete vědět, co je úkolem mediátora, jak ve své práci postupuje, nebo jak je mediátor placený?


Kdo je mediátor

Mediátor je speciálně školený odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.

V rámci mediace poslouchá a vnímá obě strany sporu/konfliktu a snaží se zjistit, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace.

Co je úkolem mediátora

  • Umožnit oběma stranám sporu/konfliktu slyšet se a pochopit se.
  • Umožnit přestat soupeřit a zaměřit se na řešení situace.
  • Najít nejlepší možné řešení v dané konkrétní situaci.

Práce mediátora

Mediace probíhá v následujících pěti krocích:

  1. Účastníci mediace představí svá stanoviska.
  2. Mediátor stanoviska shrne a vytyčí společná témata.
  3. V rámci témat pomáhá hledat varianty a hodnotící kritéria.
  4. Na základě kritérií se společně vyberou řešení.
  5. Podle těchto řešení se sepíše dohoda.

Jak je mediátor placený

Mediace může být nařízena soudem. Tato nařízená setkání se zapsaným mediátorem stojí 400 Kč za každou započatou hodinu jednání.

Dobrovolná jednání (nenařízená soudem) se řídí ceníkem vybraného mediátora. Nejobvyklejší je hodinová sazba. Záleží tedy na rychlosti jednání a dospění k dohodě.


Máte nějaké otázky? Čtěte odpovědi na nejčastější dotazy »

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top