NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

Jak se stát mediátorem

Zjistěte, co je třeba splnit, abyste se mohli stát mediátory a kdo to je zapsaný mediátor.


Kdo může dělat mediátora

Víte, za jakých podmínek je možné v ČR vykonávat práci mediátora?

Na živnostenský list (konzultační činnost)

Tímto způsobem může mediaci vykonávat prakticky kdokoliv. V takovém případě se na vás nebude vztahovat zákon o mediaci, neskládáte zkoušky a není kladen žádný požadavek na vzdělání.

Na tohoto mediátora se ovšem vztahuje § 5 občanského zákoníku, který říká, že „kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“

Takový mediátor nemůže vést setkání nařízená soudem. Klienty si hledá sám. Cenu si stanoví rovněž sám bez jakéhokoliv omezení.

Jako zapsaný mediátor

Takový mediátor své profesní schopnosti a dovednosti osvědčil v rámci státní zkoušky Ministerstva spravedlnosti, nebo České advokátní komory. Úspěšným složením této zkoušky se zapíšete do seznamu zapsaných mediátorů vedeném ministerstvem.

Podmínkou je také získání magisterského nebo vyššího vysokoškolského vzdělání. Na zapsaného mediátora se dále vztahuje zákon o mediaci, který reguluje celý proces mediace. Zapsaný mediátor může vést setkání nařízená soudem, které mu také soud může přidělit.

Setkání nařízená soudem jsou omezena hodinovou sazbou 400 Kč. Cenu za ostatní mediaci si mediátor stanovuje sám.


Kdo je zapsaný mediátor

Zapsaným mediátorem je mediátor, který je zapsaný v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Podmínky k zapsání

  • Složení státní zkoušky před komisí na Ministerstvu spravedlnosti, nebo u České advokátní komory (platí pro advokáty).
  • Vysokoškolské vzdělání – magisterské nebo vyšší.
  • Bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.

Povinnosti

Musí dodržovat zákon o mediaci. Ten upravuje, jaké informace musí mediátor stranám sdělit a o čem je musí výslovně poučit, jak vést jednání a povinnosti při jejím ukončení.

Mediaci je možné zahájit až po podpisu smlouvy o provedení mediace.


Co to je setkání nařízené soudem

Mediace a setkání nařízené soudem není totéž!

Zapsaní mediátoři mohou získat „nařízenou mediaci“ od soudu. Soud může oběma stranám nařídit setkání, když to považuje za účelné a vhodné. A to v rozsahu max. 3 hodin. Cena takového setkání je stanovena na 400 Kč za každou započatou hodinu a obě strany platí mediátorovi polovinu.

Mediátor má povinnost strany seznámit s postupem mediace a v čem pro ně může být přínosem. Je jen a pouze na stranách sporu, jestli se pro mediaci rozhodnou. Případně, zda se rozhodnou pro mediátora, s kterým jim bylo nařízené setkání. V případě souhlasu s mediací je cena za mediaci smluvní.


Jak se stát mediátorem

KROK1: Vyberte si kurz mediace, na němž se mediaci naučíte prakticky, a který vás připraví na zkoušky.

KROK 2: Budete-li chtít, absolvujte státní zkoušku, a staňte se zapsaným mediátorem.

KROK 3: Začnete pomáhat svým novým klientům.


Máte nějaké otázky? Čtěte odpovědi na nejčastější dotazy »

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top