NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Akreditovaný vs. zapsaný mediátor

Zapsaný mediátor, akreditovaný mediátor, soudní mediátor, mediátor, u něhož může mediaci nařídit OSPOD. Máte zmatek v tom, kdo může v ČR vykonávat práci mediátora? Jak se nazývá daná zkouška podle zákona a co tahle zkouška vlastně obnáší?

Mediace v zákoně

Mediací se zabývá zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci. Tento zákon zná pouze pojem zapsaný mediátor, respektive říká, že mediátorem podle tohoto zákona je fyzická osoba zapsaná v seznamu mediátorů. Tento seznam vede Ministerstvo spravedlnosti a najdete ho na stránkách ministerstva.

Zákon o mediaci dokonce ukládá mediátorovi zapsanému v tomto seznamu používat vždy označení „zapsaný mediátor“. Nikoliv soudní nebo akreditovaný.

Zkouška mediátora

Zkoušku mediátora uchazeč vykonává pouze na Ministerstvu spravedlnosti (s výjimkou advokátů, kteří zkoušku skládají u České advokátní komory). Nikde jinde se zkouška na zapsaného mediátora dělat nedá.

Kdo může složit zkoušku

Zkoušku může skládat ten, kdo získal mj. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice. Znamená to, že člověk s titulem Mgr. nebo Ing. na zkoušku může, osoba s titulem Bc. nikoliv. Zákon pamatuje i na ty, kteří VŠ vzdělání získali v zahraničí.

Jak zkouška vypadá

Samotná zkouška se skládá ze dvou částí:

  • Písemného testu
  • Samostatného mediování modelové mediační kauzy před tříčlennou komisí

Ústní část zkoušky je veřejnosti přístupná.

Povinné přílohy k žádosti o vykonání zkoušky

Zákon říká, že k žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí:

  • Informaci o dosaženém vzdělání
  • Informaci o absolvovaném školení v mediaci
  • Informaci o vykonávané praxi v oblasti mediace

TIP: Takovou informací je i to, že nic takového uchazeč neabsolvoval. Zákon tedy (zatím) žádné předchozí speciální vzdělání nevyžaduje.

Osobně rozhodně doporučuji nějaký výcvik absolvovat. Platí to dokonce i pro právníky nebo psychology (ti si totiž nejčastěji myslí, že o mediaci a řešení konfliktů vědí vše už ze školy). Úspěšnost u zkoušek mediátora je zhruba 40 %.

Na to, aby se uchazeč přihlásil ke zkoušce na zapsaného mediátora na Ministerstvu spravedlnosti, kurz v rozsahu 50 hodin stačí. Je ale vhodné po absolvování kurzu nějakou dobu mediaci skutečně provádět jako nezapsaný mediátor (na živnostenský list jako konzultační činnost) a na státní zkoušku se přihlásit až poté, co uchazeč získá při vedení mediací potřebnou jistotu.

TIP: Zjistěte, jak vytěžit z mediace maximum na výcviku mediace.

Kdo je akreditovaný mediátor

Někteří poskytovatelé mají mediační kurzy akreditované, jiní ne. Jakýkoliv poskytovatel kurzů se může rozhodnout, že své účastníky podrobí nějaké zkoušce a po jejím složení je prohlásí za akreditované. Náročnost, obsah a průběh takové zkoušky není nikde stanovena, vždy se jedná o zvážení daného poskytovatele. Slovní spojení akreditovaný mediátor skutečně nemá jakoukoliv oporu v zákoně a klientům nedává žádnou záruku toho, že je mediátor kvalitní. Takže to,  jestli někdo je nebo není akreditovaný, nemá z pohledu zákona nebo klientů vůbec žádný význam.

Akreditace v zákoně

Z pohledu zákona (a soudů nebo OSDPODů) je akreditovaný mediátor ve stejném postavení jako kterýkoliv jiný mediátor, který nesložil zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti (ČAK) a není zapsaný v seznamu mediátorů. Soud tedy nemůže stranám sporu uložit povinnost prvního setkání s akreditovaným nebo neakreditovaným mediátorem, pouze s mediátorem zapsaným.

Kdy je akreditace užitečná

Osobně si myslím, že akreditace má svůj význam hlavně v případě, že mediátor nemá potřebné VŠ vzdělání a nemá tedy možnost se stát mediátorem zapsaným. Složením akreditační zkoušky tak může svým klientům prokázat, že svou službu poskytuje kvalitně. Je ovšem řada velmi kvalitních mediátorů, kteří nejsou ani zapsaní, ani akreditovaní a své služby poskytují na ŽL jako konzultační služby. Skutečně není nezbytné hledat akreditaci proto, abyste mohli mediovat.

TIP: Absolvovali jste některý z teoretických kurzů? Zaměřte se nyní na trénink mediačních technik.

Kdo je soudní mediátor

„Soudním“ mediátorem lidé pravděpodobně označují mediátora, ke kterému může soud posílat strany sporu na nařízené první setkání. Takovým mediátorem je pouze mediátor zapsaný v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Sousloví „soudní mediátor“ neexistuje, zákon ho nezná.

Jistotu získáte praxí

Pokud chcete vykonávat práci mediátora, nemusíte být zapsaní na seznamu Ministerstva spravedlnosti, ale je fér nabízet klientům mediaci, která skutečně mediací bude. Vyberte si proto pečlivě svůj kurz a potom trénujte a trénujte. Mediační techniky mají tu výhodu, že je můžete cvičit nejen v reálných mediacích, ale každodenně ve všech oblastech svého života.

Slibuji vám, že jakmile se naučíte vnímat konflikt pohledem mediátora a takhle s ním také zacházet, zvýší se mnohonásobně kvalita vašeho života, ať už budete profesně zaměření jakkoliv.

Chcete se stát mediátorem a pomáhat lidem v řešení jejich konfliktů?

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top