fbpx

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

4 hlavní výhody mediačního jednání

Mediace s sebou přináší hned několik nesporných výhod oproti řešení problémů s právníkem. V tomto článku se dozvíte 4 nejdůležitější přednosti, které jsou s mediací spojeny.

Právník vs. mediátor

Česká společnost obecně není vedená k tomu, aby lidé své problémy řešili sami. Jakmile se jim zdá, že se jim děje nějaká nepravost, věc okamžitě konzultují s právníky. Proč ne, právník je tady proto, aby hájil naše zájmy, ale on naše zájmy nikdy pořádně nezná. Ví jen to, co mu řekneme.

Právník pracuje s informacemi, které mu sdělil klient. Má snahu vypomoct pro něj co nejvíc, přičemž preferuje soudní řešení nebo aspoň řešení na úrovni pozic (tzn. nejde do hloubky).

Při nabízení řešení pomocí mediace často slyším, že klient není připraven na konfrontaci.

Mediace ovšem NENÍ konfrontace. Právě naopak. Facilitativní mediátor dokonce v počáteční fázi mediace vůbec klienty nenechá mluvit na sebe. Veškerá komunikace se odehrává přes mediátora, který za pomoci přesně používaných komunikačních technik tlumí ostré dopady řeči klientů a spolu s nimi hledá, jak by měla být sporná věc řešena tak, aby směrem do budoucna mohla fungovat bez kolizí.

1. Mediace se neotáčí do minulosti

Mediace nehledá viníka současného stavu, ale hledá možnosti, jak z tohoto stavu udělat řešení uspokojivé pro všechny, kterých se daná situace týká.

Abychom mohli hledat řešení, která budou do budoucna co nejstabilnější (jak fungovat v kanceláři, jak vypořádat SJM, jak vyřešit spory v domě atd.), je potřeba zjistit:

  • v čem klienti spatřují bod zlomu,
  • co se z jejich pohledu stalo,
  • jaký význam tomu přikládají
  • a řadu dalších věcí.

Neznamená to ale, že hledáme viníka.

Představte si člověka, který potřebuje, aby se problém vyřešil a nemusel se jím už dále zabývat. Jak mu pomůže, když druhá strana prohlásí: „Ano, je to moje chyba. Jsem vinen.

2. Mediace hledá řešení, se kterým budou klienti spokojení

Mediace hledá takové způsoby řešení, které jsou plně v pravomocích a dispozicích sporných stran. Klienti sami zvažují, zda jim ten potřebný klid a spokojenost přinese tohle konkrétní řešení, nebo nějaké jiné, případně jejich kombinace.

Z mediace by měli odcházet klienti spokojení, že přišli na takový způsob řešení jejich sporu, jaký vidí teď v současné situaci jako nejlepší možný.

3. Je finančně a časově nenáročná

Cenu za mediaci si určuje každý mediátor sám; má ale povinnost s cenou nebo se způsobem jejího výpočtu seznámit strany ještě před začátkem mediace! Není možné zahájit mediaci s tím, že strany nevědí, kolik za mediaci zaplatí nebo jakým způsobem bude konečná cena vypočtena.

Ne vždy ale klienti vidí finanční nenáročnost mediace stejně jako mediátor. Vzpomínám si na případ, kdy před druhou mediační schůzkou volala klientka, aby schůzku zrušila, protože:

Je to moc drahé. Víte, paní doktorko, já už nemám na to, abych platila dalších 1500 Kč na mediaci. Teď jsem dala 40 tisíc advokátce…

Takže tady máme „drahou“ tříhodinovou mediaci za 1 500 Kč (nebo 6hodinovou za 3 000 Kč) versus soudní spor za (zatím) 40 000 Kč.

Soud může trvat roky. Soud nařizuje jednání po několika měsících, strany se omlouvají, odvolávají, dovolávají… výsledku nevidět. Mediační jednání je obvykle 3hodinové (dá se domluvit i jiná délka trvání) a může skončit i dřív, nebo je možné schůzky podle potřeb klientů opakovat.

Pokud se ale strany s mediátorem scházejí pravidelně v týdenním nebo 14denním intervalu, je reálné očekávat výsledek během 1-3 měsíců.

4. Mediace má na strany sporu vždy nějaký dopad

Vzhledem k tomu, že se o sporné věci na mediaci detailně mluví z různých úhlů pohledu, „něco“ se vždycky pohne. Nějaký dopad to na klienty vždycky má. I když nedojdou k dohodě, mohou si lépe uvědomit, co skutečně potřebují, aby mohli celou věc považovat za vyřešenou. A pouze informovaný člověk může dělat skutečně kompetentní rozhodnutí.

U soudu na tohle není místo. Soud potřebuje důkazy, které vyhodnocuje. Mediátor může s klienty mluvit o tom, co pro ně celá ta situace znamená, lidsky.

Chcete se o mediaci dozvědět více?

Přečtěte si i mé další články, ve kterých se zabývám různými otázkami z oblasti mediace.

Čtěte další články v blogu

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.