NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak to chodí na nařízeném setkání se zapsaným mediátorem

Zajímá vás, jak probíhá setkání se zapsaným mediátorem, které stranám nařídí soud? Víte, jaká je cena tohoto setkání a kdo jej vlastně povede?

Je možné mediaci nařídit?

Rychlá a stručná odpověď zní: ne.

Mediace je vždy a za všech okolností dobrovolným rozhodnutím jejích účastníků. Znamená to, že se vždy mohou rozhodnout, zda mediaci chtějí nebo ne a na nich také záleží, jestli v započaté mediaci budou pokračovat, nebo jestli ji ukončí.

Co když ale mediaci nařídí soud?

Tuto otázku slýchám často, ale není úplně přesná. Soud nemůže nařídit mediaci. To, co může soud podle občanského soudního řádu nařídit, je pouze první setkání se zapsaným mediátorem. Mediace je opravdu vždy dobrovolná.

Nařízené setkání se zapsaným mediátorem vs. mediace

Rozdíl mezi nařízeným setkáním se zapsaným mediátorem a mediací existuje. A je velký. Pokud podle zvážení soudce je mediace v konkrétním případě účelná a vhodná, může stranám nařídit první setkání se zapsaným mediátorem. Pojďme se na to podívat blíž.

TIP: Láká vás profese mediátora? Načerpejte důležité znalosti z oblasti mediace na mém kurzu Výcvik mediace.

První setkání s mediátorem

Jde o první setkání, to znamená, že soud může nařídit pouze jedno jediné setkání, další schůzky jsou už na dobrovolném rozhodnutí účastníků. Délka tohoto prvního setkání je zákonem stanovena na 3 hodiny, ale vzhledem k účelu, který má první setkání naplnit, je tato časová dotace nadmíru štědrá.

Co je cílem prvního setkání

Jde o první setkání, tedy ne o mediaci. Cílem tohoto setkání je:

  • Informovat účastníky o tom, co to vůbec mediace je, jak probíhá, co se při ní bude a nebude dít
  • Zjistit, jaké informace a představy mají o mediaci samotní účastníci a co by si od ní slibovali, k čemu by jim mohla být a zda je vůbec pro konkrétní případ vhodná
  • Vytvořit vzájemnou důvěru mezi mediátorem a klienty

Co není cílem prvního setkání

Cílem prvního setkání se zapsaným mediátorem není provést mediaci. Argument pro toto tvrzení se nabízí: ani jako zapsaná mediátorka nemůžu (a nechci) nutit kohokoliv, aby mi vyprávěl o svém problému, když nechce. I z lidského hlediska musím ctít zásadu dobrovolnosti v tom, že si lidé sami vyberou, komu a co o svém konfliktu řeknou.

Kdo první setkání povede

Jde o první setkání se zapsaným mediátorem. Pokud se strany u soudu nedohodnou na osobě mediátora (tzn. na komkoliv, soud nebude zkoumat schopnosti a způsobilost osoby, na které se strany shodnou), vybere soudce sám. V takovém případě je ale vázán tím, že může vybrat pouze zapsaného mediátora, tedy mediátora, který je vedený v seznamu Ministerstva spravedlnosti.

Jak najdu seznam zapsaných mediátorů

Těžko :-). Tento seznam je na webu prakticky nedohledatelný. Jděte na justice.cz a tam na Ministerstvo spravedlnosti. V levé liště klikněte na Dohledovou činnost, přejděte na Mediaci a v nabízených dokumentech hledejte dokument označený jako „Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejnilo seznam zapsaných mediátorů“. Když v článku sjedete úplně dolů, najdete zde malé slovíčko „zde“. A to je váš cíl. Je to práce na pár minut a kdo nezná, nenajde.

Druhou možností (a daleko rychlejší) je jít rovnou na stránky mediatori.justice.cz.

ČTĚTE TAKÉ můj článek Jak se stát zapsaným mediátorem.

Co byste měli vědět o nařízeném setkání

Určitě to, že cena za první setkání s mediátorem, které nařídil soud, je stanovená vyhláškou a činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Pokud je mediátor plátcem DPH, cena se o DPH zvyšuje.

Tato částka je odměnou mediátora, tzn. pokud je na nařízeném setkání přítomno více stran, dělí se mezi ně. Když se tedy koná první setkání se stranami odděleně, platí každá strana 400 Kč za započatou hodinu. Pokud jsou přítomny dvě strany, platí každá 200 Kč za hodinu.

Pokud jde o spor mezi třemi stranami, začíná ta pravá matematická legrace, protože 400 Kč (nebo 800 Kč) dělíte třemi, což nejde bez haléřových zbytků, s kterými ale česká měna nepočítá. Nejpozději v tomto okamžiku se většinou prolomí bariéry mezi účastníky nařízeného setkání.

Na konci nařízeného setkání by měli mít účastníci možnost se na základě informací, které jim mediátor dal, rozhodnout, zda mediaci chtějí nebo ne.

Co když klienti mediaci nechtějí?

Pokud klienti mediaci nechtějí, vydá jim mediátor potvrzení o splnění soudem uložené povinnosti absolvovat první setkání se zapsaným mediátorem. Mediátor toto potvrzení vydává vždy stranám, nikdy ho neposílá přímo na soud. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o mediaci.

Co když si klienti myslí, že mediace by jim mohla pomoci, ale ten mediátor „je nějakej divnej“?

I když soud nařídil první setkání s konkrétním mediátorem, mají strany možnost chtít mediaci u jiného mediátora. Pak by soudem určenému mediátorovi řekly, že u něj pokračovat nechtějí, dostaly by od něj potvrzení pro soud a vybraly by si mediátora, ke kterému by měly důvěru.

Co když strany mediace na nařízeném setkání s mediací souhlasí?

Pokud strany prohlásí, že mají všechny informace, které potřebují a mediace má smysl (nemá smysl třeba tam, kde je cílem jedné strany, aby mediátor „vysvětlil tomu druhému, že má přestat s mým sledováním pomocí mimozemských technologií a zařízení“), podepíší strany s mediátorem smlouvu o provedení mediace, a od té chvíle je vše na bázi dobrovolnosti.

Cena za mediaci je od této chvíle smluvní, na mediaci se už nevztahuje cena stanovená vyhláškou.

Naučte se mediační techniky prakticky

Chcete se naučit důležité mediační techniky pro vykonávání profese mediátora? Projděte se mnou rychlým kurzem s ideálním poměrem teorie a praxe.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top