NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Co má facilitace společného s facilitativní mediací

Autorkou článku je Mgr. Jitka Morávková

Udělejte si jasno v tom, co se skrývá pod pojmem mediace a facilitace a co mají obě tyto techniky společného. 

Mediace i facilitace jsou soubory komunikačních dovedností

Mediace je zaměřena na:

 • práci s konfliktem,
 • řešení krizových situací
 • a používání komunikačních technik tak, aby zúčastněné osoby mohly konflikt zpracovat a dojít k řešení, které ony samy vyhodnotí jako v danou chvíli nejlepší možné.

Stručně řečeno, jde o soubor dovedností, které ovlivňují přístup ke konfliktům samotným, a kdy jsou do jednání mezi stranami konfliktu zapojeny třetí strany –⁠ neutrální odborníci.

Facilitace je užitečným komunikačním nástrojem v případech, kdy je nutné usnadňovat komunikaci při setkávání (pravidelně i nárazově) více lidí na jednom místě. Tyto skupiny mají předem jasný a konkrétně pojmenovaný cíl. Dále také pomáhá v případech, kdy je nutné, aby diskuse měla spád. To znamená, aby byla efektivní, zůstávala u konkrétních témat a „nevětvila se“ neužitečným směrem. Může se jednat o pravidelné pracovní porady, schůze vedení firem, schůze zastupitelstev nebo jednání správních orgánů –⁠ např. orgánu sociálně-právní ochrany dítěte se zapojením dalších odborníků. I zde realizují facilitaci třetí neutrální strany.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKdo se může stát zapsaným mediátorem v roce 2022

Jaký je smysl facilitace?

Slovo facilitace pochází ze slova facilis (latin.) a v překladu znamená „snadné“ nebo „jednoduše udělané“. Smysl facilitace je tedy ve zjednodušení –⁠ zpřehlednění komunikace, a to má zejména v rámci komunikace s větší skupinou lidí praktický význam. Tím praktickým významem je myšlena:

 • struktura jednání,
 • přenesení odpovědnosti na účastníky jednání
 • a realizaci konkrétních domluvených výstupů – řešení;
 • dále pak práci s konkrétními informacemi,
 • transparentní komunikace s účastníky a jejich případnými emocemi – pocity
 • a následnou tvorbu řešení.

Pokud je vícestranné jednání facilitované, znamená to, že má takové jednání strukturu – komunikační linku, která je udržována a vedena k předem vytyčenému a pojmenovanému cíli.

Facilitace v praxi

V praxi to může například znamenat, že porada se koná s cílem „snížit fluktuaci zaměstnanců“ a veškerý hovor tedy bude směřován např. k tomu, aby se:

 • posbíraly informace týkající se fluktuace zaměstnanců (účastníci porady mohou být např. lidé z oddělení HR, účetní, vedoucí zaměstnanci, řadoví zaměstnanci, zástupci odborů, apod.) 
 • zhodnotila kvalita a obsah informací 
 • a poté se hledalo a tvořilo nejvhodnější a reálné řešení.

Každý z účastníků dostane dostatečný prostor k vyjádření. Komunikace mezi jednotlivými účastníky jednání je tak vyvážená a všichni mají možnost podílet se na výsledku jednání, kdy za tento výsledek pak společně nesou odpovědnost.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak může mediace skončit aneb jaké můžete čekat výstupy z mediace?

Co je při facilitace klíčové?

Jako v každém jednání, i při facilitaci jsou klíčové informace. Je tedy důležité umět s informacemi pracovat – třídit je, seřadit a využít. Při facilitovaném jednání přichází účastníci s informacemi, které mají v konkrétní věci k dispozici. Během facilitace pak mají možnost získávat informace nové a na základě dostupných konkrétních informací vytváří návrhy směřující k naplnění cíle. Následně vybírají řešení, na kterém se všichni shodnou. Smyslem je tedy vytvoření řešení k realizaci konkrétního cíle

V rámci facilitace je také užitečné a do jisté míry nezbytné umět pracovat s emocemi jednotlivých účastníků, protože ať už se facilitovaného jednání účastní kdokoli, vždy jde o lidi. 

Co je cílem facilitace

Cílem facilitace je vést jednoduše a srozumitelně strukturovaný rozhovor ve skupině osob, který směřuje k předem vytyčenému cíli a nalezení reálného řešení tohoto cíle.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace má své místo i v trestním řízení: jak funguje?

Co má mediace a facilitace společného?

Mediaci a facilitaci spojuje fakt, že v obou případech jde o strukturované vedení diskuze (rozhovoru). To má svůj užitečný smysl, jehož efektivita je podpořena používáním vhodných komunikačních technik a dovedností.

Chcete si tyto dovednosti a jejich praktické nácviky osvojit? Nenechte si ujít naše praktické kurzy, mezi které patří například kurz Mediace a Základy facilitace

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top