NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak může mediace skončit aneb jaké můžete čekat výstupy z mediace?

Z pohledu zákona a pravděpodobně i z pohledu klientů je skvělým výsledkem mediace dohoda jednotlivých stran. Rozhodně se ale nejedná o jediné možné vyústění mediace. Jakými dalšími způsoby může mediace skončit?

Dohoda ve věci

Jde pravděpodobně o ideální ukončení mediace. Sporné strany se shodnou na tom, jak celou věc vyřeší tak, aby se jí už nemusely zabývat. Například:

  • Dohoda o tom, že ve věci náhrady škody se strany shodly na částce XY Kč, splatné do 23.8.2022. 
  • Dohoda o tom, že dítě půjde do této konkrétní základní školy a bude chodit na tento konkrétní kroužek.

Pokud strany dojdou k dohodě, je možné tuto dohodu přímo na místě v rámci mediace sepsat, klienti sepsanou dohodu podepíší a věc je vyřešena.

Také je možné, aby mediátor se stranami jejich dohodu sepsal s tím, že dohoda obsahuje „projev jejich vůle“. To znamená, že je v ní zachyceno to, na čem se strany shodly, ale tato dohoda obsahuje větu, že si strany nechají podle této mediační dohody sepsat „dohodu psanou úředním jazykem“ u advokáta. 

Další možností je, že si strany nechají mediační dohodu nebo dohodu sepsanou advokátem na základě mediační dohody schválit soudem.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže být váš advokát zároveň vaším mediátorem?

Dohoda o dalším postupu

Pokud se klienti na mediaci dohodnou na tom, že jejich společný byt v Praze 3 zůstane po rozvodu ve vlastnictví bývalé manželky a společný byt v Praze 5 ve vlastnictví bývalého manžela, není pro účely mediační dohody nutné nic víc dodávat.

Aby ale takto dohodnuté rozdělení nemovitostí mohlo být podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, musejí být tyto nemovitosti přesně specifikovány (katastrální území, parcelní číslo, list vlastnictví atd.). Toto není účelem mediace, takhle konkrétně dohodu vyspecifikuje advokát (který zase ale strany k takové dohodě nedovede).

Někdy je ale obtížné najít rychle dohodu, takže mediace může skončit dohodou o dalším postupu.

Tento způsob ukončení mediace je běžný zejména v situacích, kdy: 

a) Je potřeba zjistit informace, které strany v danou chvíli na mediačním jednání nemají (např. zda jeden z nich dostane hypotéku, aby mohl vyplatit druhého manžela).

b) Se jedná o velké částky peněz nebo o něco, co má pro konkrétního klienta velkou hodnotu, a on si musí promyslet, které z nabízených možných řešení, která se objevila v rámci mediačního jednání, si vybere.

Strany se mohou dohodnout, že až si zjistí potřebné informace nebo až se klient rozhodne, kterou z nastíněných variant si vybere, dají si vědět navzájem, už bez mediátora. Většinou pak s těmito informacemi kontaktují rovnou advokáta, který jim sepíše konkrétní dohodu vycházející z toho, co bylo dojednáno na mediaci.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKV čem se liší uzavření dohody u mediátora od uzavření dohody u advokáta

Přerušení

V rámci dohody o dalším postupu ve věci často dochází k přerušení mediačního jednání. Klienti si potřebují něco promyslet nebo získat informace, které teď nemají, a zároveň se dohodnou na dalším termínu mediace s tím, že na příští mediační schůzce už dojde k dohodě.

Uplynutím doby, na kterou byla sjednaná smlouva o provedení mediace

Stává se, že klienti odcházejí s tím, že si musí něco promyslet, a až se rozhodnou, kontaktují mediátora s žádostí o další termín mediační schůzky.

Pokud se už neozvou (mediátor nemá možnost klienty k mediaci jakkoliv přinutit, mediace je vždy dobrovolná), skončí mediace uplynutím doby, na kterou byla sjednaná smlouva o provedení mediace. Tato smlouva je uzavírána mezi stranami sporu a mediátorem, a jde v podstatě o smlouvu o poskytování služeb mediátora.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKCo je to mediace a z jakých úhlů pohledu na ni lze pohlížet

Rozhodnutím jedné ze stran konfliktu

Může se stát, že i když je domluvená další mediační schůzka, jedna ze stran ji v mezičase zruší. Důvody bývají velmi rozmanité, a klient navíc pro toto své rozhodnutí nemusí mediátorovi uvádět žádný důvod.

V takovém případě je vhodné, aby tato strana své rozhodnutí poslala mediátorovi písemně (stačí mailem). Mediátor pak toto rozhodnutí o nepokračování v mediaci pošle druhé straně konfliktu.

Pokud se klient rozhodne, že už v mediaci pokračovat nechce přímo na mediačním jednání, pošle mediátor všem stranám konfliktu ještě mail s touto informací.

Závěrem

Z uvedených informací vyplývá, že dohoda není jediným možným vyústěním mediačního jednání. Někdy není reálné, aby se dohoda uzavřela přímo v mediační kanceláři. Je to většinou v případech, kdy si klient skutečně potřebuje věci v klidu promyslet. Mediace mu pomohla se zorientovat v dalších možných postupech a možnostech řešení, ale teď potřebuje čas na to, aby si byl jistý, že vybral tu nejlepší možnost. A jakmile ji vybere, už možná potřebuje služby jiného odborníka – advokáta.

Chcete se o mediaci dozvědět více? Vyberte si některý z mediačních kurzů a osvojte si mediační techniky.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top