NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak může být mediace nápomocná jako restorativní nástroj

Mediace ve škole

Mediace je restorativní nástroj pro práci s konflikty. Přečtěte si, co to znamená a kdy je tento přístup možné aplikovat. 

AUTORKOU tohoto článku je Mgr. Jitka Zelenková (Morávková).

Mediace jakožto restorativní přístup řešení konfliktů

Mediace je restorativní nástroj pro práci s konflikty. Aby mohl být tento nástroj využit se všemi svými benefity, hodnotami a principy, je důležité, aby byl implikován opravdu ve vhodných případech určených k mediaci.

Mediaci lze využít v různých typech sporů – právních či lidských konfliktech. Ať už se jedná o spory na pracovišti mezi kolegy, v dědickém řízení mezi pozůstalými, mezi sousedy, nebo třeba obchodními partnery. V několika posledních letech se ukazuje, jaký smysl má i v různých typech prostředí, například pracovních kolektivech, ve škole či domovech se sociálními službami.

Každé prostředí má svá specifika. Je proto důležité, aby se mediátor v daném prostředí dobře orientoval a byl si jistý v samotném procesu mediace. Mediace pak vytváří bezpečný a otevřený prostor pro dialog, ve kterém se řeší důsledky plynoucí z nedorozumění a hledá takové řešení, aby se jim do budoucna dalo předcházet. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi

Co je restorativní přístup a kde je možné ho aplikovat?

Restorative approaches (neboli restorativní přístupy) jsou ve světě známým trendem, a mají široké uplatnění v různých typech prostředí a sporů. Mediace jako restorativní nástroj je v České republice využívána Probační a mediační službou a v posledních letech se ukazuje jako užitečný a efektivní nástroj i v jiných typech prostředí (např. pracovních kolektivech či ve školním prostředí). Ve školním prostředí se restorativnímu přístupu věnuje Restorativní škola z.s.

Princip tohoto restorativního nástroje je zaměřen na efektivnější způsoby v komunikaci tak, aby bylo umožněno vzájemné porozumění a místo hledání trestu a viníka byly využívány příležitosti pro hledání řešení.

V rámci restorativního přístupu se vytváří takové komunikační klimatické prostředí, kde je možné, aby se lidé cítili respektovaně a důstojně a měli možnost otevřeně mluvit o svých problémech. Takové prostředí pak vede k vytváření zdravých vztahů, a také k motivaci pro udržování takových vztahů, pro práci i učení.

Restorativní přístup v jakémkoliv prostředí vytváří takovou atmosféru, aby se v ní lidé cítili spokojeně a bezpečně a měli příležitost otevřeně diskutovat o svých problémech či sporech. A nutno dodat, že tento restorativní přístup má uplatnění v jakémkoli prostředí, kde je důležitá spolupráce mezi lidmi.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKÚmluva o právech dítěte: jak může zjednodušit činnost rodinného mediátora?

V čem je přínos restorativního způsobu řešení konfliktů?

Restorativní způsob řešení konfliktů:

  • pracuje s prioritami aktérů,
  • nabízí účinnou alternativu,
  • pružně reaguje na dané prostředí,
  • obnovuje nefungující
  • a posiluje již fungující.

V čem může být přínos mediace v jakémkoliv prostředí?

  • Uleví lidem, kteří jsou do konfliktu zapojeni aktivně.
  • Uleví lidem, kteří jsou součástí konfliktu i v pasivní roli – vedlejší účastník, který je součástí prostředí.
  • Umožní takový rozhovor, kde je možné pojmenovat problém a najít k němu řešení.
  • Někdo nestranný vede rozhovor.
  • Nestranný mediátor usnadňuje vyjednávání o řešeních.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMlčenlivost jako jeden ze základních principů mediace

V čem je prospěšné, když se odborné profese doplní dalšími odborníky? 

Mediace má uplatnění v různých typech prostředí se všemi svými specifiky. Všude tam, kde se lidé setkávají a komunikují. Mediace podporuje efektivní komunikaci a tudíž i samotnou spolupráci mezi lidmi. Jako restorativní nástroj obnovuje a napomáhá udržitelnosti a stabilitě vztahů, stejně tak samotného prostředí, ve kterém se lidé pohybují, fungují a pracují.

Zjistěte o mediaci více

Pronikněte hlouběji do oblasti mediace. Vyberte si z prakticky zaměřených kurzů se srozumitelným výkladem

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top