Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak probíhá oddělené jednání v mediaci

V rámci mediace může dojít i k oddělenému jednání jednotlivých účastníků. Zajímá vás, o co přesně se jedná, kdy je možné oddělené jednání použít a čím následně taková mediace pokračuje?

Co je to oddělené jednání

Síla mediace tkví v tom, že se strany, které mezi sebou mají nedořešené věci, sejdou a společně hledají řešení situace. Přesto je možné určitou část mediace vést i odděleně.

Oddělené jednání se využívá tam, kde je potřeba mluvit o věcech, o kterých lidé z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí mluvit před tím druhým. Ale zároveň jde o věci, o kterých mediátor potřebuje vědět. Aby se mohl rozhodnout, jak bude mediaci dál vést nebo jestli ji ukončí.

Příklad z praxe: Oddělené jednání manželů

Při mediaci týkající se vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem došlo k oddělenému jednání. Na tom jedna strana mediátorovi sdělila, že pro ni je mediace pouze způsob, jak oddálit soudní jednání o rozvod manželství.

Protože v současnosti díky rozsudku jiného soudu dostává výživné na manžela a bojí se, že by jí po rozvodu soud žádné výživné na rozvedeného manžela nepřiznal. Mediátor následně mediaci ukončil, protože v takovém případě se úmysl strany neshodoval s etickými principy mediace.

TIP: Láká vás profese mediátora? Chcete se naučit řešit spory efektivní cestou? Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace a naučte se vše potřebné.

Kdy je možné oddělená jednání použít?

Kdykoliv, pokud s tím obě (všechny) strany souhlasí. Není možné, aby mediátor rozhodl o tom, že se bude vést oddělené jednání, pokud aspoň jedna ze stran říká, že to nechce. V takovém případě bude mediace dál probíhat za přítomnosti mediátora a obou (všech) stran. Případně můžou mediaci ukončit.

Časově je možné oddělenými jednáními mediaci začít nebo je uskutečnit kdykoliv v průběhu mediačního jednání. Navrhnout tento způsob mediace může jak mediátor, tak kterákoliv ze stran sporu nebo kdokoliv, kdo je jednání přítomen (nejčastěji právní zástupci stran).

Jak oddělená jednání probíhají?

Jakmile se strany shodnou, že oddělené jednání absolvují, domluví s nimi mediátor přibližnou dobu, kterou bude potřebovat pro rozhovor s každou z nich. A vysvětlí jim pravidla průběhu takového jednání:

  • vše, co se na odděleném jednání sdělí, je pro mediátora důvěrné. Mediátor tedy musí dodržovat mlčenlivost ohledně informací sdělených jednou stranou vůči straně druhé, s výjimkou toho, co mu strany dovolí sdělit;
  • oddělené jednání neslouží k „domlouvání strategie“ proti nepřítomné straně, ale k lepšímu pochopení potřeb každé ze stran;
  • obě strany budou mít dostatečný časový prostor, aby mohly říct vše, co potřebují.

Nakonec se mediátor se stranami domluví, kdo chce s odděleným jednáním začít jako první. A požádá druhou stranu, aby mediační místnost na dohodnutou dobu opustila. Následně se strany vymění.

TIP: Naučte se porozumět tomu, co říkají ostatní a zapracujte na srozumitelnějším vyjadřování. Pomůže vám s tím kurz Mediační jazyk a vyjadřování.

Oddělená jednání skončila. A co dál?

Jakmile se v mediační místnosti sejdou opět všichni, je několik možností, jak pokračovat dál.

Mediátor sdělí povolené informace

Jednou z možností je, že mediátor otevřeně oběma stranám sdělí to, co mu jednotlivě sdělit dovolily a mediace pokračuje s vědomím těchto nových informací.

Strany si sdělí, na co přišly

Druhou možností je, že si strany samy navzájem řeknou, na co si během oddělených jednání přišly. Tato varianta bývá pro strany těžší. Ale přináší menší riziko toho, že mediátor nechtěně řekne víc nebo něco jinak, než bylo se stranou domluveno.

V čem může oddělené jednání pomoct

Oddělená jednání většinou jednání posunou hodně vpřed. Na tomto místě je ale důležité říct, že posun vpřed nemusí vždy nutně znamenat posun k dohodě. Myslím, že správně provedená mediace má stranám umožnit uvědomit si, co samy chtějí. A získat všechny potřebné informace od toho druhého tak, aby se mohly svéprávně a plně kompetentně rozhodnout, co dál se svým životem – a konkrétním sporem – udělají.

Příklad z praxe: Mediace mezi manažerkami

Zadavatel firemní mediace – ředitel – objednal mediaci mezi dvěma manažerkami. Jeho zadáním bylo „provést mediaci tak, aby se situace uklidnila, spolupráce fungovala a firma mohla dál šlapat“.

Vzhledem k nedůvěře mezi oběma stranami bylo nutné udělat oddělené jednání, během kterého jedna z manažerek přišla na to, že se v přítomnosti druhé kolegyně necítí dobře nejen pracovně, ale ani lidsky. A že nechce dál vynakládat energii na to, aby mezi nimi mohla fungovat bezproblémová spolupráce.

Došlo jí, že pro ni bude jednodušší a přijatelnější pracovní poměr ukončit. To nedlouho po mediaci udělala a asi po dvou letech napsala mediátorovi, že mu děkuje, že jí pomohl otevřít oči a že jediné, čeho lituje je, že nedala výpověď dřív. Zadavatel považuje mediaci za neúspěšnou.

Naučte se řešit konflikty na pracovišti

Chcete se naučit úspěšně a efektivně řešit konflikty na pracovišti? Zúčastněte se kurzu Mediace v pracovních vztazích a pronikněte do tajů jednotlivých mediačních technik.

Zjistěte více informací o kurzu

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.