NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak se připravit na mediaci z pozice klienta

I když je mediace proces velmi neformální, jde přeci jen o vyjednávání s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné. Přípravu byste tak neměli podcenit. V opačném případě totiž pro vás může být mediace jen ztrátou času a peněz. 

Co je cílem mediace

Podle zákona o mediaci je cílem facilitativní mediace pomoci stranám dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením písemné mediační dohody.

Mediátor je odpovědný za to, že „vytáhne“ ze stran jejich skutečné potřeby. To znamená, že s nimi přijde na to, co je pro ně opravdu důležité. Naše společnost je nastavená na rychlá řešení. Málokdo se ptá po příčinách, možnostech a důsledcích. Takže strany mediace opravdu velmi často motivy svého chování samy neznají. V lepším případě vědí, co nechtějí.

Čeká mě mediace. Na co se mám připravit?

Příprava na mediaci se dá shrnout do dvou rovin – procesní a faktické. Na co se v každé části zaměřit?

Příprava procesní

První rovina je procesní. Je třeba připravit se na:

  • To, co se bude dít
  • To, co se ode mě bude čekat

K úspěšnému výsledku je nezbytné, aby klienti byli na mediaci ochotní mluvit otevřeně a skutečně se nad otázkami mediátora zamýšleli. A to ať už je úspěchem míněna mediační dohoda stran nebo „jen“ to, že si všechny strany uvědomí, co opravdu chtějí a potřebují. I když to třeba v současné chvíli dohodu opravdu neumožňuje.

K většímu bezpečí klienta, který má obavy mluvit otevřeně před tím druhým, slouží takzvané oddělené jednání. To je jednání, které se odehrává pouze mezi mediátorem a jednou ze stran. Tématu odděleného jednání se bude věnovat některý z příštích článků.

TIP: Přečtěte si můj předchozí článek V čem vám mediace pomůže a v jakých případech je bezmocná. Zjistíte tak, co lze od mediace skutečně očekávat.

Příprava faktická

Druhou rovinou přípravy je příprava faktická. Pokud je tématem sporu péče o dítě a s tím spojené alimenty, efektivitě mediace výrazně pomůže, když si oba rodiče předem zjistí a připraví možnosti.

Například:

  • Jaké jsou skutečné náklady na dítě
  • Jak se řádově pohybuje výživné vypočtené z příjmu, kterého dosahuje povinný rodič
  • Co pro dítě bude znamenat, když bude výživné nižší
  • Jaké jsou legální možnosti pro dávání části alimentů dítěti na různá spoření atd.

Stejně tak pokud je tématem mediace vypořádání spoluvlastnictví. Vše urychlí, když se strany už dopředu informují u svých advokátů, daňových poradců nebo u banky na možnosti navýšení úvěru, výši potenciálních splátek, zákonné možnosti vypořádání, výši různých daní atd.

Příklad z praxe mediátorky: Jak by to vypadat nemělo?

Mediační rozhovory mohou vypadat různě. Zde je jeden příklad za všechny, jak by takové sezení vypadat nemělo. Druhý z rodičů totiž přípravě nevěnoval ani minutu.

Jeden z rodičů: „Nabízím X Kč výživné.“

Druhý z rodičů: „To je málo!“

Mediátor: „A kolik byste měl/a představu?“

Druhý z rodičů: „No to nevím.“

Mediátor: „A jaké jsou obecně náklady na dítě měsíčně?“

Druhý z rodičů: „To si jako mám psát nebo co?“

Mediátor: „To je na vás. Teď nám jde o to, kolik vaše dítě potřebuje, aby mohlo normálně fungovat.“

Druhý z rodičů: „No to nevím.“

Mediátor: „A co by se stalo, kdyby výživné bylo těch nabízených X Kč?“

Druhý z rodičů: „No to vůbec ne, to je strašně málo!“

Mediátor: „A kolik by pro vás bylo dostačující?“

Druhý z rodičů: „Už jsme vám řekl/a, že nevím.“ 

Tady nezbývá nic jiného, než mediaci přerušit. Strana, která přišla na mediaci připravená a nabízí výživné, jehož výše má reálný základ bude mít z mediace nepříjemný pocit, že se „za ty peníze nic nevyřešilo“.

Nemluvím o situacích, kdy strana s příjmem 100 000 Kč čistého měsíčně nabízí na čtrnáctiletou dceru výživné 3 500 Kč na měsíc s tím, že k tomu jí nezaplatí navíc ani pravítko do školy.

Odborníci na mediaci

Je úplně v pořádku, když se lidé radí o svých věcech s odborníky nebo když je na mediační jednání přizvou. Pokud se tak budete cítit jistěji, neváhejte se mediace zúčastnit společně s nimi.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top