Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Je mediační dohoda závazný dokument nebo jen cár papíru?

Zajímá vás, jak je to vlastně se závazností mediační dohody? Musí být tato dohoda uzavřena písemně? A jak postupovat, když mediační dohoda jedné nebo oběma stranám přestane vyhovovat?

Závaznost mediační dohody

Na svých kurzech dostávám standardně jeden dotaz: „Jak závazná je mediační dohoda, když ji oba klienti podepíší? Co když to pak jednomu přestane vyhovovat a dohodu roztrhá?

Moje standardní odpověď zní: „Jako jakákoliv jiná dohoda uzavřená mezi dvěma lidmi. Co když se domluvíme a podepíšeme, že vám zaplatím 200 tisíc a potom ten papír roztrhám?

Je to jednoduché – podepsaná mediační dohoda je platná.

Musí být mediační dohoda uzavřena písemně?

Zákon o mediaci přímo říká, že mediační dohodou je písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti. Neříká ale, co dělat v situaci, kdy se strany na něčem dohodnou a zároveň se shodnou na tom, že to, co si dohodly, nechtějí od mediátora písemně.

Lze jen usuzovat, že v takovém případě by nešlo o mediační dohodu. Na mediaci by se tedy popsala shodná vůle stran, ale nedošlo by – striktně právně – k uzavření mediační dohody.

Pokud by si strany na základě podkladů, ke kterým došly na mediaci, svou dohodu sepsaly samy (nebo by ji sepsaly u advokáta), byla by to jejich závazná dohoda – nikoliv ovšem mediační.

TIP: Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace, osvojte si jednotlivé mediační techniky a připravte se na zkoušky mediátora.

Co když ale stranám (nebo jen jedné z nich) přestane dohoda vyhovovat?

To se určitě stane. Protože v životě platí jen jedna jistota, a to, že nic není jisté, pevné a napořád. Život je změna. Takže pokud strany uzavírají mediační dohodu na delší dobu, budou muset postupovat jako v každém jiném případě.

Typicky to jsou dohody o péči o děti. Pokud jsou dětem 4 roky, rodiče budou muset nějak fungovat ještě minimálně dalších 14 let a tam bude změn nepočítaně. Pokud dohoda přestane vyhovovat, budou strany muset iniciovat její změnu. To mohou udělat jak přes mediátora, tak se mohou dohodnout samy, že původní mediační dohodu souhlasně změní.

Přísně vzato, pokud mají písemnou mediační dohodu, měly by strany mít i její dodatky písemně. Ale pokud jsou schopné spolu mluvit a fungovat, žádný soud nebo dokonce mediátor nebude chodit kontrolovat dodržování původní dohody.

A co když nebude dohoda vyhovovat jen jedné straně?

Pokud mediační dohoda přestane vyhovovat jen jedné straně a druhá strana není přístupná dohodě o změně, bude se muset ten, komu dohoda nevyhovuje, obrátit na soud.

Nejhorší možnou variantou je svévolně přestat plnit mediační dohodu. V takovém případě se druhá strana může domáhat plnění dohody u soudu.

Příklad z praxe: Rozvod a daňové odpočty

Na mediaci se klienti dohodli, že nezletilé děti zůstanou v péči matky. S výší alimentů otec souhlasil pod podmínkou, že daňové odpočty na děti bude uplatňovat on. Po nějaké době ale s překvapením zjistil, že matka u zaměstnavatelů zařídila, aby daňové odpočty šly za ní.

Zákon říká, že daňové odpočty na děti uplatňuje ten z rodičů, kterému byly děti svěřeny do péče.

Je tedy mediační dohoda neplatná, když si strany dohodly něco jiného, než říká zákon? Podle mého rozhodně ne. Občanský zákoník klade shodnou vůli stran velmi vysoko. Takže pokud se strany shodly na odlišném postupu, zákon tomu nebrání. Myslím si tedy, že v tomto případě se otec může domáhat u soudu toho, na čem se v rámci mediace s matkou písemně dohodli.

Může mediační dohodu sepsat i mediátor, který není advokát?

Samozřejmě může. Zákon o mediaci říká, že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu. Tahle věta znamená jen to, že v konečné mediační dohodě budou pouze ty věci, na kterých se strany dohodnou – nic víc. Ta věta zaručuje, že mediátor nesepíše sám o své vůli dohodu, která by se zdála nejlepší jemu.

Mediační dohoda by měla být sepisována na konci mediace a v nejlepším případě by ji mediátorovi měli klienti diktovat. Je úplně lhostejné, že taková dohoda nebude sepsaná „právnickým“ jazykem (možná je to dobře, aspoň tomu budou ti klienti rozumět).

Mediátor tak v podstatě v mediační dohodě zaznamenává shodnou vůli stran. Pokud je advokát nebo odborník v oboru, kterého se mediační dohoda stran týká, může samozřejmě klienty upozornit na možná úskalí. Pokud tím odborníkem není, vždy je možné, aby si strany nepodepsanou dohodu odnesly a před jejím podpisem se poradily s někým, komu věří.

TIP: Přečtěte si můj článek Je mediátor zodpovědný za soulad mediační dohody s právem, ve kterém se touto problematikou zaobírám více do hloubky.

Ovládněte mediační techniky i vy

Rádi byste svoji nabídku služeb rozšířili i o služby mediátora? Zúčastněte se mého kurzu Výcvik mediace, ve kterém vás provedu vším podstatným pro vykonávání této profese.

Zjistěte více informací o kurzu

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top