NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Na jaké dokumenty můžete při mediaci narazit a co znamenají

V rámci mediace se můžete setkat se dvěma základními dokumenty – smlouvou o provedení mediace a mediační dohodou. Zjistěte, co je pro tyto dokumenty typické a jaká pro ně platí pravidla.

Smlouva o provedení mediace

Smlouva o provedení mediace je dokument, na základě kterého může zapsaný mediátor teprve začít s prováděním mediace. Povinnost sepsat smlouvu vyplývá ze zákona o mediaci. Pokud by mediátor se stranami smlouvu nepodepsal, šlo by z jeho strany o přestupek, za který by mu mohla být uložena pokuta.

Smlouva o provedení mediace je tedy vlastně „smlouvou o poskytnutí služby a o tom, co která strana smí a nesmí a kolik strany za tuto službu zaplatí“.

V ideálním případě má mediátor vzor smlouvy o provedení mediace na svém webu nebo ji klientům ještě před mediací posílá. Důvodem je, aby klienti byli v klidu a věděli, co a proč podepisují. Smlouvu si samozřejmě mohou nechat zkontrolovat svými právníky nebo ji probrat s kýmkoliv, komu důvěřují. Rozhodně se nejedná o tajný dokument. Na druhou stranu mediátor konkrétní podepsanou smlouvu nemůže nikde zveřejnit, tedy ji nemůže ani například poslat soudu nebo OSPODu.

Mediační dohoda

Mediační dohoda se sepíše tehdy, když strany při mediaci dojdou k nějakému řešení. To nemusí být pravidlem. Je poměrně běžné, že se na tříhodinovém jednání k finální dohodě nedojde a k tomu, aby se strany na něčem shodly, je zapotřebí setkání několik.

POZOR: Obsahem mediační dohody je pouze to, na čem se strany shodly. Znění mediační dohody nikdy nenavrhuje mediátor!

Kdo je za obsah mediační dohody odpovědný

Za její obsah odpovídají pouze strany samy – je tomu tak proto, že pouze klienti sami vědí, co je pro jejich život důležité a jaké jsou jejich priority. Mediátor je zodpovědný za to, že díky svým mediačním dovednostem dokázal klienty provést procesem mediace.

A to tak, že teď mají kompletní informace o tom:

 • co potřebují oni sami,
 • co potřebuje ten druhý,
 • a jaké jsou jejich možnosti.

Takže mají možnost se informovaně a kompetentně rozhodnout, co dál se svou věcí udělají.

Kdo mediační dohodu vypracovává

Mediační dohodu vypracovávají strany samy. Diktují ji mediátorovi tak, jak si k jejímu znění došly v průběhu mediačního procesu. Mediační dohoda se tedy vypracovává v rámci mediace a vždy za přítomnosti klientů. Praxe, kdy mediátor zpracuje mediační dohodu sám a poté si její vyhotovení nechá od stran zaplatit zvlášť, správná není.

Jak lze mediační dohodu uzavřít

Mediační dohoda může být uzavřena:

 • Na jednu konkrétní věc („uhrazení faktur, o kterých byl spor, do konkrétního data“).
 • Na neurčito („jarní prázdniny bude dítě trávit střídavě liché roky u otce, sudé roky u matky“).
 • Nebo taky na dobu určitou („dítě bude v pondělí u otce, v úterý u matky, a to do začátku letních školních prázdnin, během kterých bude mít dítě speciální rodiči dohodnutý režim. 25. srpna se rodiče sejdou a dohodnou se, zda budou v režimu školního roku pokračovat nebo zda najdou jiný způsob péče o dítě.“).

Je také možné, že strany i přesto, že souhlasily s mediací, chtějí, aby jejich věc vyřešil soud. V takovém případě jsme udělali dohodu, která zněla, že se „rodiče domluvili na X, Y a Z, a tato dohoda se uzavírá na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu v těchto věcech.“

Kde lze mediační dohodu uzavřít

Mediační dohodu strany nemusejí nutně podepsat v kanceláři mediátora! Cílem každé dohody je stabilita a mediační jednání někdy mívají docela rychlý spád. Pokud má být dohoda stabilní, je naprosto klíčové, aby si klienti byli jistí, že to, co podepisují, je opravdu teď to nejlepší, k čemu došli. Rychle uzavřená dohoda totiž taky může být velmi rychle porušena. A následky mohou mít podobu absolutní ztráty důvěry v toho druhého, soudů atd. A to nikdo nepotřebuje.

Je tedy možné (a často vhodné) mediační dohodu v mediační kanceláři nepodepsat a vzít si ji:

 • k advokátovi,
 • daňovému poradci,
 • jinému odborníkovi,
 • nebo ke komukoliv k probrání.

Vhodné je to zejména v majetkových věcech, kdy odborníci mohou strany seznámit s dalšími důsledky, které by jim z uzavřené mediační dohody vyplývaly (např. daňová povinnost).

Může se stát, že po konzultaci s odborníkem nebude chtít strana (strany) podepsat dohodu tak, jak byla formulována u mediátora a budou v ní chtít udělat změny. Potom mohou nastat dvě situace:

 1. dohodu vytvořenou v mediační kanceláři, ale nepodepsanou (klienti ji nejdřív chtěli prokonzultovat s odborníkem v konkrétním oboru) klienti se souhlasem jich obou změní tak, aby jim plně vyhovovala,
 2. nebo tuto nepodepsanou dohodu bude chtít změnit jen jeden z nich, ale druhý nebude souhlasit. V takovém případě k dohodě stran nedošlo (dohoda vytvořená u mediátora není podepsaná) a strany se musí rozhodnout, co dál. Můžou se vrátit na mediační jednání nebo to můžou řešit samy, případně prostřednictvím advokátů nebo soudně.

Chcete umět klienty dovést ke stabilní mediační dohodě? Zúčastněte se Výcviku mediace, kde se naučíte vše potřebné pro výkon profese mediátora.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top