NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Umění říct NE: proč je to pro mnoho lidí tak obtížné?

Umění říkat NE

Pro spoustu lidí je obtížné říct NE. Odmítnout splnit přání či požadavek někoho druhého. Radši zatnou zuby a udělají i to, co udělat ve skutečnosti vůbec nechtějí, nebo co je stojí velkou časovou, energetickou nebo jinou námahu. Proč?

Proč lidé neumí říct NE

Důvodů, proč lidé neumí říct NE, může být víc:

 • Mohou se cítit provinile, že nesplnili očekávání druhých.
 • Jsou naučeni vyhovět, když je někdo jiný poprosí, protože „jim to přece nic neudělá a druhému pomůžou“. Jedná se o syndrom „hodné holky“ nebo „hodného kluka“.
 • Můžou se bát negativních důsledků, které by pro ně jejich odmítnutí mohlo mít.
 • Můžou mít strach z konfrontace nebo z toho, že v důsledku jejich odmítnutí vznikne konflikt.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Proč si lidé nerozumí a co je teorie Čtyř uší

Odmítnutí požadavku neznamená odmítnutí člověka

Ať už je člověk v pozici toho, kdo o něco žádá, nebo toho, komu je prosba adresována, je důležité uvědomit si zásadní věc: odmítnutí požadavku neznamená odmítnutí člověka, který požadavek vznesl. 

Díky tomu, že se tyto dvě věci směšují, pak lidé často dělají, co nechtějí – aby neurazili, aby se nedotkli, aby nevypadali jako necitelní sobci. Vrací se jim to v podobě únavy, vyčerpání, pocitů nedoceněnosti nebo využívání či zneužívání. Případně také v podobě zlosti či vzteku na toho, kdo je o laskavost požádal.

Sliby místo jednoznačného NE

Lidé občas volí opačné řešení. Protože jasné „ne“ je pro ně příliš nebezpečné, rozhodnou se pro vyhýbací taktiku: slibem nezarmoutíš. V takovém případě člověk slíbí, že požadované vykoná, a doufá, že postupem času žadatel sám přijde na to, že jeho prosba asi – navzdory slibu splněna nebude. Měl si přeci uvědomit, že:

 • Chtít to od něj bylo pěkně drzé.
 • Požádaný na splnění jeho přání nemá vůbec čas a/nebo chuť.
 • Požádaný tady není od toho, aby mu dělal služku apod.

Tato taktika bohužel většinou napáchá v mezilidské komunikaci větší škodu než jasné „ne“. Zpočátku nabízí naději a nakonec rozpaky z nejistoty. Navíc nálepka „tenhle člověk neplní sliby“ dobré vztahy nebuduje.

Vždy proto mějte na paměti své možnosti, vlastní potřeby a limity. Je přirozené mít občas nutnost odmítnout něčí žádost nebo požadavek. Jedná se o legitimní součást zdravých mezilidských vztahů.

Jedno ze zlatých pravidel komunikace zní: Co druhému neřeknu, neví.

Co je férovější jednání? Říct „ne“ rovnou a napřímo bez vytáček, nebo slibovat a čekat, až druhému konečně dojde, že jsem nikdy neměl/a v úmyslu svůj slib splnit?

Jaké jednání by bylo přijatelnější pro vás, pokud budete v pozici toho, kdo o něco žádá?

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak mediace pomáhá v pracovních vztazích

Proč je těžké přijmout prosté NE

Pokud je člověk asertivní, prostě jen jasně sděluje svá přání a očekává, že druhá strana bude komunikovat stejně otevřeně. Že umí říct jak ano, tak ne. A pokud řekne ne, je to v pořádku. Takového člověka většinou překvapí, když zjistí, že ho má druhý za neomaleného sobce, který ho „úkoluje“.

Je samozřejmě důležité rozlišovat „nárokové“ a „nenárokové“ požadavky. Požadovat mzdu za vykonanou práci je z hlediska „ano“ a „ne“ něco úplně jiného než požadovat po prarodičích hlídání vnoučat. Zatímco v prvním případě je na mzdu nárok, v druhém případě je namístě uvědomit si, že odpovědi „ano“ a „ne“ jsou stejně legitimní.

„Ne“ přijímá těžko ten, kdo odmítnutí vnímá osobně a nerozlišuje odmítnutí konkrétního požadavku a odmítnutí člověka. 

Mezi další zlatá komunikační pravidla tedy patří:

 • Když něco chceš, řekni si o to.
 • I když si řekneš, co chceš, buď připravený na to, že to nemusíš dostat.

Naučte se říkat NE

Naučte se efektivně komunikovat a umět sdělit své potřeby i přijmout odmítnutí. Následující otázky byste si mohli položit, abyste lépe porozuměli svým pocitům a preferencím:

 • Jaká je vaše komunikace vůči druhým? Umíte jasně vyjádřit své preference a limity? Z čeho máte obavy při odmítání?
 • Jaké jsou vaše vlastní limity a potřeby? Jaké činnosti nebo situace vám způsobují stres nebo únavu?
 • Jaké jsou vaše zkušenosti s odmítáním? Jak jste v minulosti reagovali na odmítnutí od druhých? 

Hledejte rovnováhu mezi péčí o sebe a respektem k druhým. Být asertivní a komunikovat své potřeby a limity jasně a respektovat také potřeby druhých je klíčové pro zdravé mezilidské vztahy.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi

Zjistěte více o mediaci

Komunikace je důležitá nejen při řešení sporů. Pronikněte do světa mediace a naučte se prakticky používat jednotlivé mediační techniky.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top