fbpx

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Mediátor v Probační a mediační službě ČR: Kdo to je a co má na starost?

Zjistěte, jaký je rozdíl mezi tím, vykonávat mediaci jako osoba samostatně výdělečně činná a jako zaměstnanec Probační a mediační služby České republiky. Každá z těchto osob totiž dostává jiný typ případů, kterých se následná mediace týká.

Kdo mediaci vykonává

V České republice může mediace vykonávat:

  • Zapsaný mediátor
  • Nezapsaný mediátor
  • Fyzická nebo právnická osoba jako zaměstnavatel – prostřednictvím svých zaměstnanců

TIP: Přečtěte si můj článek, ve kterém se zaobírám rozdílem mezi zapsaným, nezapsaným a případně akreditovaným mediátorem.

Ať už půjde o mediátora zapsaného nebo nezapsaného, může tuto činnost vykonávat v podstatě dvojím způsobem – buď jako OSVČ, tzn. na živnostenské oprávnění (konzultační činnost) nebo jako zaměstnanec organizace, která mediaci nabízí jako svou službu (například různí poskytovatelé sociálních služeb).

Pokud je mediátor OSVČ, rozhoduje sám o tom, které kauzy si vezme a které ne. Pokud mediuje jako zaměstnanec, bude o náplni jeho práce rozhodovat zaměstnavatel. Zaměstnavatel pak také bude mít vůči klientům odpovědnost za případnou škodu nebo za neodborně provedenou mediaci.

Probační a mediační služba ČR

Na scéně se ale také objevuje instituce jménem Probační a mediační služba ČR. Co to je a jaký vztah tato organizace k mediaci má?

Probační a mediační služba (PMS) je státem zřízená instituce, která má za úkol mimo jiné mimosoudně zprostředkovávat řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a směřovat je k urovnání konfliktního stavu mezi nimi, a to v souvislosti s trestním řízením.

Mediátoři v Probační a mediační službě

Mediace mohou v PMS vykonávat pouze její zaměstnanci. Kvalifikační předpoklady pro tuto práci si stanoví přímo PMS, ale uchazeči o pozici probačního a mediačního úředníka v žádném případě nemusí být zapsanými mediátory nebo předem absolvovat nějaký mediační kurz.

Díky specifickému účelu, pro který byla PMS zákonem zřízena, bude výkon jejich práce spočívat v mediování trestních kauz. To znamená těch situací, kdy se stal takový trestný čin, jehož následky je možné zmírnit právě (dobrovolnou) mediací pachatele a poškozeného.

Soukromý mediátor vs. mediátor v PMS

Soukromí mediátoři se při své práci dostanou k rozmanitým kauzám, ale téměř nikdy z oblasti trestního práva. Je samozřejmě možné, aby poté, co proběhne soud o spáchaném trestném činu, si strany chtěly vyřešit nějaké další důsledky mediací. Ale tato „soukromá“ mediace už neovlivní soudní verdikt.

Soukromý mediátor se tedy při své práci do kontaktu s PMS vůbec nedostane. A činnost úředníků PMS se žádným způsobem nedotýká a neovlivňuje tak výkon práce soukromých mediátorů nebo organizací, které mediaci v rámci své činnosti nabízejí.

Oproti tomu se úředníci, kteří vykonávají mediaci v PMS, dostanou pouze k trestním případům. PMS zákon neumožňuje mediovat například vypořádání společného jmění manželů nebo úpravu péče o děti po rozvodu rodičů, pokud se v konkrétním případě nestal trestný čin.

A jak jste na tom vy?

Chcete se naučit vše podstatné pro vykonávání pozice mediátora během pouhých šesti dní? Veškeré důležité mediační techniky se naučíte na mém výcviku mediace.

Více informací o výcviku

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.