NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak probíhá mediace vedená více mediátory

Víte o tom, že na mediaci nemusí být nutně přítomen pouze jeden mediátor? A jak taková mediace poté vypadá a kdo ji vlastně vede?

Kolik mediátorů může vést jednu mediaci?

Ačkoliv většinu mediací vedu sama, na rodinné mediace jsme dvě. Nedávno mi ale před konáním mediace volal klient, že mu jeho advokát doporučil, aby přinejmenším první jednání bylo „standardní“. Pojmem „standardní“ myslel dvě strany a jednoho mediátora.

Co je standardní mediace z pohledu počtu mediátorů?

Pro odpověď pojďme přímo ke zdroji, v tomto případě do zákona o mediaci. Ten v § 2 říká, že mediace je „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými…“

Zákon tedy jednoznačně počítá s tím, že mediátorů může být víc (jde o takzvanou ko-mediaci).

TIP: Chcete se naučit orientovat v rodinném právu a řešit rodinné spory? Vyberte si kurz Rodinná mediace, kde se naučíte vše podstatné pod dohledem profesionálek ve svém oboru.

A který z mediátorů potom tu mediaci vede?

Za kvalitní vedení procesu mediace potom odpovídají všichni zúčastnění mediátoři. Mediátor, který pracuje ve dvojici, je s druhým mediátorem vždy sehraný a vzájemně se doplňují tak, aby to bylo ku prospěchu klientů.

Mediátoři se mohou doplňovat v:

  • Kladení otázek
  • Dialogu se stranami
  • Nebo si pomáhat tak, že zatímco jeden se stranami mluví, druhý zapisuje to, co zaznívá, na flipchart

V každém případě je role obou mediátorů rovnocenná. Před zahájením mediace byste přitom měli vědět, kolik mediátorů se na vašem jednání objeví.

Musí být v případě, že mediaci vede víc mediátorů, všichni mediátoři zapsaní?

Vůbec ne. Klidně si můžete zvolit mediátora nezapsaného a ten si k sobě do dvojice (trojice…) může vzít jak mediátora (mediátory) nezapsané/ho, tak zapsané/ho.

Pokud se mezi mediátory, kteří povedou vaše jednání, objeví aspoň jeden mediátor zapsaný, musí postupovat podle zákona o mediaci (tento zákon se nevztahuje na mediátory nezapsané – ti tedy nemusejí podmínky a požadavky zákona o mediaci splnit). To minimálně znamená, že před započetím mediace musíte podepsat smlouvu o provedení mediace. Bez této smlouvy není mediace formálně zahájena.

Může se tedy stát, že vaše jednání povedou dva zapsaní nebo dva nezapsaní mediátoři, případně jeden zapsaný a jeden nezapsaný. Všechny tyto možnosti jsou v souladu s právem.

TIP: Zajímá vás, jak se stát zapsaným mediátorem? Všechny důležité body ohledně úspěšného složení zkoušky najdete v mém starším článku.

Jaké můžu čekat klady a zápory při mediaci vedené více mediátory?

Pokud bude mediátorů víc, je menší riziko, že jedna strana (nebo obě) bude mít pocit, že (jediný) mediátor straní víc druhé straně. Tento nepříjemný pocit mizí, pokud je mediátorů víc. Protože i sehraní mediátoři jsou dva odlišní lidé s odlišným způsobem vyjadřování, dá se očekávat, že vyjadřování dvou mediátorů povede k lepší srozumitelnosti pro obě strany.

V další řadě je to samozřejmě staré známé „víc hlav víc ví“ a „víc očí víc vidí“, takže klienti mohou dostat víc úhlů pohledu. No a ideální je samozřejmě mediátorský pár muž – žena, případně pár, kde má každý mediátor jiné profesní zkušenosti, vzdělání a zaměření. V takovém případě dostávají klienti o to větší profesionální péči.

TIP: Práce mediátora může být někdy náročná pro vaši psychickou pohodu. Naučte se o ni správně pečovat na prakticky zaměřeném kurzu Psychohygiena pro mediátory.

Kolik mě to bude stát, když moji mediaci povede víc mediátorů?

Odměna mediátora je vždy smluvní a zapsaný mediátor má vždy povinnost vám cenu za mediaci včetně všech dalších nákladů a poplatků, které by si případně účtoval, sdělit předem. Na nezapsaného mediátora se tato povinnost sice nevztahuje, ale včasné sdělení ceny vnímám jako základní lidskou slušnost podporující vzájemnou důvěru mezi stranami a mediátorem.

Není proto možné jednoznačně říct, kolik stojí ko-mediace. Vždy bude potřeba si s vámi osloveným mediátorem předem vyjasnit, jestli se cena v případě více mediátorů navyšuje nebo ne.

Chcete se naučit mediovat?

Chcete se naučit vše podstatné pro vykonávání profese mediátora a začít v této oblasti pracovat? Přihlaste se na můj kurz Výcvik mediace a vyberte si jeden ze tří stupňů kurzu. Podle toho, jak moc do hloubky chcete informace načerpat.

Při práci mediátora je důležité pečovat o svoji vlastní psychickou pohodu. Díky kurzu Zvládání emocí a stresu při práci s lidmi se naučíte předcházet vlastnímu vyhoření nebo se bránit emočnímu vyčerpání.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top