NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak probíhají zkoušky na zapsaného mediátora

Čeká vás v nejbližší době zkouška na zapsaného mediátora? Tušíte, z čeho se skládá a co vám pomůže pro její úspěšné složení?

Typy mediačních zkoušek

V podstatě existují dva druhy zkoušek, tzn. dvě různé zkoušky:

 • Obecná zkouška
 • Zkouška z rodinné mediace

Abyste mohli skládat zkoušku z rodinné mediace, musíte nejdřív složit obecnou zkoušku. Teprve poté vám Ministerstvo spravedlnosti umožní složit zkoušku zapsaného rodinného mediátora.

I přesto, že nebudete zapsáni v seznamu rodinných mediátorů, můžete rodinné kauzy mediovat. Pokud se na vás strany sporu shodnou, soud vás schválí. Pokud se na vás strany neshodnou, je přesto možné, aby vás soud určil. Podle občanského soudního řádu totiž soudce vybírá mediátora „ze seznamu mediátorů“, nikoliv ze „seznamu rodinných mediátorů“, a to i v případě rodinných sporů.

Kde se zkoušky konají

Pokud se chcete stát zapsaným mediátorem, tedy tím mediátorem, o kterém mluví zákon o mediaci, budete skládat zkoušky na jediném místě. Tím je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Pouze advokáti skládají tuto zkoušku u České advokátní komory. Žádný jiný subjekt vám nemůže nabídnout zkoušku, po jejímž složení byste byli zapsanými mediátory.

Seznam mediátorů je informačním systémem veřejné správy a mediátory do něj zapisuje pouze Ministerstvo spravedlnosti, resp. Česká advokátní komora. Nikdo jiný.

Jak často se zkoušky konají

Na Ministerstvu spravedlnosti se zkoušky konají zpravidla 3x ročně, a to zhruba v první polovině února, v první polovině června a v první polovině října. Termíny vyhlašuje MSp podle svého uvážení a zřejmě i podle počtu přihlášených zájemců.

Kdo ke zkouškám může jít

Ke zkouškám u České advokátní komory může jít pouze advokát. Ke zkouškám na Ministerstvu spravedlnosti může jít každý, kdo má VŠ vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v ČR nebo kdo získal obdobné VŠ vzdělání v zahraničí.

Je tedy jedno, jestli má uchazeč vystudovaný humanitní nebo technický obor. Podmínku pro to, aby mohl jít ke zkoušce na zapsaného mediátora, splnil.

Ke zkouškám Ministerstvo spravedlnosti nepozve uchazeče, který má středoškolské vzdělání nebo vzdělání Bc. Přesto je ale možné, aby takový člověk mediace vykonával jako nezapsaný mediátor. Zákon tuto činnost povoluje.

TIP: Přečtěte si můj článek a zjistěte rozdíl mezi akreditovaným a zapsaným mediátorem. 

Jak zkoušky probíhají

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemného testu a ústní části před odbornou komisí.

Část první: Písemný test

Nejprve probíhá písemný test. Otázky jsou ke stažení na webu Ministerstva spravedlnosti. Je jich přes 500 a zahrnují oblast:

 • České legislativy
 • Zákona o mediaci
 • Mimosoudního řešení sporů
 • Mediačních technik
 • Základů psychologie
 • Základů sociologie

Test je koncipovaný jako výběr jedné správné možnosti ze čtyř. Na vypracování písemného testu dostávají uchazeči čas 2 hodiny. Test obsahuje celkem 60 otázek a je třeba odpovědět správně aspoň na 40 z nich.

Výsledky písemného testu vyvěšuje Ministerstvo spravedlnosti na svém webu zpravidla ještě v den konání zkoušek, takže uchazeči hned vědí, kolika procent dosáhli a zda testem prošli.

Pokud uchazeč složil úspěšně písemný test, vyrozumí ho Ministerstvo spravedlnosti o termínu konání ústní části zkoušky (ty se konají zpravidla do cca 3 týdnů od konání písemného testu).

TIP: Připravte se důsledně na zkoušky mediátora a absolvujte můj kurz Výcvik mediace.

Část druhá: Ústní zkouška

Ústní část zkoušky trvá 2 hodiny. Na začátku ověří zkušební komise totožnost uchazeče, který potom dostane čas na přípravu – prostudování modelové kauzy, uspořádání mediační místnosti atd. Jakmile je uchazeč připraven, vpustí do mediační místnosti figuranty a hodinu mediuje komisí přidělenou mediační kauzu.

Figuranti nedají nic zadarmo, takže uchazeč opravdu musí prokázat, že ví, co je mediace a umí mediační techniky používat. Mám ale potřebu vyvrátit zde mýty šířené neúspěšnými uchazeči, že

 • Dostali kauzu, kterou nelze mediovat a měl by ji rozhodnout soud. Všechny modelové kauzy jsou postavené právě tak, aby bylo možné vést mediační proces. Pokud strany z nějakého důvodu nepostupují dopředu, není to chyba kauzy nebo figurantů.
 • Zkoušku neudělali jen proto, že si u některého subjektu nezaplatili výcvik. Komise občas pokládá otázku, kde uchazeč prošel výcvikem. Většinou je to v situacích, kdy v dokumentech dodaných uchazečem tato informace není a komise je prostě zvědavá. Navíc existují případy, kdy uchazeč zkoušku udělal i bez předchozího výcviku. Jenže to jsou jen špičičky ledovce a věřte, že se během několika prvních mediátorových vět velmi dobře pozná, jestli ví, co mediace je nebo jestli si myslí, že ví, co mediace je. Mediace je opravdu specifický obor a právníci i psychologové řeší ve své praxi konflikty prostě jinak.
 • Zapsaní mediátoři jsou klika, která mezi sebe nikoho nepustí. Chcete tomu věřit, nebo se radši půjdete na zkoušky podívat, abyste viděli rozdíl mezi těmi, kdo zkoušku složí a těmi neúspěšnými? Věřte, že komise jsou velmi vděčné, když přijde uchazeč, který opravdu umí. Je to příjemná změna a celý proces se potom krásně sleduje a poslouchá.

Po hodině komise mediaci přeruší a v místnosti spolu s komisí zůstanou pouze figuranti. Veřejnost a uchazeč jdou pryč. Zatímco komise zjišťuje od figurantů zpětnou vazbu (o tom, nakolik byla mediace „dobrá“, rozhoduje pouze pohled stran, tedy v tomto případě figurantů, kteří v rolích zažili celý proces), uchazeč má čas na to, aby si připravil sebereflexi. Během této doby nesmí s nikým mluvit.

Uchazeč má na to, aby předvedl, jak mediuje, pouze hodinu. Rozhodně se tedy neočekává, že by strany dospěly k dohodě. U zkoušky jde spíš o to, aby uchazeč prokázal své mediační schopnosti a dovednosti.

Poté, co ho komise opět zavolá do mediační místnosti, má uchazeč možnost říct, co se mu povedlo a co naopak ne, proč zvolil konkrétní techniky a proč použil nebo nepoužil techniky jiné. Komise pak uchazeči dá několik otázek, které se často týkají právě kauzy, která byla právě mediovaná a postupu uchazeče. U této části zkoušky může být opět přítomná veřejnost.

Jakmile skončí sebereflexe uchazeče a otázky komise, opustí uchazeč i veřejnost opět zkušební místnost a komise se poradí o výsledku.

Výsledky jsou vyhlašovány veřejně, uchazeč se dozví počet bodů i procent (pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 75 %) a komise většinou ještě shrne jeho silné stránky a doporučí, na čem by měl ještě zapracovat.

TIP: Naučte se vše potřebné pro vykonávání profese mediátora za pouhých šest dnů. Přesně tak dlouho trvá můj mediační výcvik.

Možnost opakování

Zkoušku zapsaného mediátora je možné opakovat dvakrát. Je to stejné jako u zkoušek na VŠ. Celkem jsou tedy uchazeči k dispozici 3 termíny. Celková úspěšnost u zkoušek mediátora je na MSp 39,11 %.1

Pokud uchazeč u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za 6 měsíců. Opakuje se pouze ústní část zkoušky; výsledky písemné části zůstávají platné.

Jestliže uchazeč neudělá zkoušku ani napotřetí, zákon o mediaci mu v takovém případě stanoví zákaz konání zkoušky na další 3 roky. Po třech letech dělá uchazeč znovu i písemný test a opět má k dispozici tři termíny pro ústní zkoušku.

Jaká je cena za zkoušky

Spolu s žádostí o vykonání zkoušky mediátora musí uchazeč o zkoušku Ministerstvu doložit i doklad o zaplacení poplatku za vykonání zkoušky ve výši 5 000 Kč. Pokud udělá zkoušku napoprvé, zaplatí pak už jen poplatek za zápis do seznamu mediátorů. Tento poplatek je také ve výši 5 000 Kč.

Pokud uchazeč zkoušku opakuje, za každý další pokus zaplatí opět 5 000 Kč. Pokud tedy bude zkoušku skládat třikrát, tedy na poslední možný pokus, zaplatí 15 000 Kč + 5 000 Kč za zápis do seznamu zapsaných mediátorů.

Jestliže se chce uchazeč nechat zapsat do seznamu rodinných mediátorů, zaplatí stejnou částku i za zkoušky rodinného mediátora (včetně poplatků za případné opakování zkoušky) a 5 000 Kč za zápis do seznamu rodinných mediátorů.

Zkouška a veřejnost

Všechny zkoušky konané na MSp nebo ČAK jsou veřejnosti přístupné. V současné době není nutné se nikam přihlašovat, jen je nutné vzít v potaz to, že všechny prostory mají nějakou kapacitu a do některé místnosti se prostě nemusí vejít celá veřejnost. Informace k tomu, co je a není potřeba udělat pro to, abyste se mohli jako veřejnost na zkoušky podívat, vám dá pouze Ministerstvo spravedlnosti.

Po jaké době od výcviku mediace se na zkoušky musím přihlásit?

Žádná doba není nikde stanovena. Na zkoušky je možné se přihlásit i bez jakéhokoliv kurzu. Lze se na ně také přihlásit ihned po absolvování kurzu mediace nebo za několik měsíců či let.

V každém případě ale doporučuji jít se na zkoušky na MSp nebo ČAK nejdřív podívat v pozici veřejnosti. Za ideální variantu považuji také praktikovat mediaci jako nezapsaný mediátor a na zkoušky jít až tehdy, když si na ně uchazeč mediací vydělá.

Jak jste na tom vy?

Chcete se o problematice mediování dozvědět co nejvíce? Zúčastněte se mého kurzu, ve kterém si osvojíte všechny potřebné mediační techniky a v němž vás připravím na úspěšné složení mediačních zkoušek.

Použité zdroje

 • Brzobohatý, Robin, Poláková, Lenka, Horáček, Tomáš: Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Wolters Kluwer 2016. Str. 52

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top