NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Proč mediátor v mediaci nehledá vinu

mediace: proč se nehledá viník

Do mediace často přicházejí klienti s představou přesvědčit mediátora o své pravdě: příčinou/viníkem konfliktu je ten druhý. Bývají pak nemile překvapeni zjištěním, že mediátor „vinu“ (ať už skutečnou, nebo domnělou) vůbec nehledá. Proč?

Proč se při mediaci nehledá viník

Mediátor nehledá vinu, a to z mnoha důvodů.

Slovo „viník“ evokuje někoho, kdo je plně odpovědný za nastalý konflikt. Na druhé straně konfliktu by tedy měl být někdo, komu se konflikt kvůli viníkovi „tak nějak přihodil“, aniž by za to fakticky jakkoliv mohl. Ale tohle je velké zjednodušení reality.

Konflikty jsou složité, dynamické a mnohovrstevnaté. Přiřazení viny jedné straně znamená ignorování těchto komplexních vrstev a riskování eskalace napětí mezi oběma stranami.

Mediace je proces, který se zaměřuje na uspořádání vztahů do budoucna. Neřeší minulost. Pokud bude mediátor hledat viníka, „utopí se“ ve zbytečném oživování toho, co se dělo v minulosti.

Představte si situaci, kdy:

  • Klient A říká: „Za to všechno může pan B. On slíbil a nedodal, neudělal, neřekl…“
  • Klient B: „Ach ano! Celé je to moje chyba! Jsem vinen!“

Je teď na světě lépe? Změnilo se něco?

ČTĚTE TAKÉ článek Jak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi.

Co je podstatou mediace

Podstatou mediace je strukturovat komunikaci tak, aby výsledek směřoval k budoucnosti. Tedy k řešení přijatelného pro všechny strany. K řešení, jež jim umožní pokračovat.

Ať už se věc odehrála v minulosti jakkoliv. Ať už klient/i svůj podíl na vzniklé situaci uznají, nebo ne. „Odhalení viníka“ procesu mediace v ničem nepomůže.

Důležité je, aby mediátor otevřel nové pohledy na situaci a všem stranám umožnil dosáhnout řešení, jež:

  • uleví všem
  • a do budoucna bude stabilní.

Úkolem mediátora je porozumět všem stranám, jejich pohledům, pocitům a potřebám. A také pomoci zprostředkovat toto porozumění navzájem. Místo hledání viny usiluje o vzájemné porozumění, a pokud možno o dohodu.

ČTĚTE TAKÉ článek Trumfy v rukou mediátora – jak s nimi pracovat?

Klíč k úspěšné mediaci

Hledání vzájemného porozumění a dohody je klíčem k úspěšné mediaci. Každá strana konfliktu má svou vlastní pravdu a své vlastní zkušenosti. Tyto pravdy a zkušenosti mohou být velmi odlišné. Ale neznamená to, že jedna je z nich správná a druhá špatná.

Mediátor pomáhá všem stranám uvidět a uznat tuto diverzitu. Tímto uznáním a porozuměním se otevírají nové možnosti řešení konfliktu.

Mediátor tedy nehledá vinu. Hledá cestu k tomu, aby:

  • klienti mohli za svým konfliktem jednou provždy zavřít dveře
  • a mohli se nadechnout a žít dál bez zátěže konfliktu.

ČTĚTE TAKÉ článek Jak může mediace skončit aneb jaké můžete čekat výstupy z mediace?

Naučte se, jak na úspěšnou mediaci

Vyberte si kurz mediace se srozumitelným výkladem, který vás naučí techniky ihned využitelné v praxi.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top