NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Víte, s čím klienta seznámit před mediací?

Mediace je u nás stále pojmem méně známým, než by si zasloužila. Proto je před mediací vhodné vycházet z faktu, že klienti o mediaci a o tom, jak to celé probíhá, nevědí prakticky vůbec nic. S čím je třeba klienty seznámit před zahájením mediace?

Vše najdete v zákoně

Možná i na to myslel zákon o mediaci, když přesně popsal, s čím musí být klient před mediací seznámen. Zákon o mediaci se přitom vztahuje pouze na zapsané mediátory. Na mediátory nezapsané (tzn. akreditované, což je pojem, který zákon nezná, i neakreditované) se zákon nevztahuje.

TIP: Více informací o rozdílech mezi zapsaným a nezapsaným mediátorem si můžete přečíst v mém článku Akreditovaný vs. zapsaný mediátor.

Co obnáší písemná smlouva o provedení mediace

U zapsaného mediátora je mediace vždy zahájena uzavřením písemné smlouvy o provedení mediace. Jiné zahájení zákon neumožňuje.

Písemná smlouva mezi stranami a mediátorem musí obsahovat minimálně:

 • Označení stran konfliktu
 • Označení mediátora (jméno, příjmení, adresu místa podnikání)
 • Vymezení konfliktu, který je předmětem mediace
 • Výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo o tom, že mediace bude provedena bezplatně
 • Dobu, po kterou má mediace probíhat nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

Je samozřejmě možné, aby smlouva obsahovala i další ujednání, na kterých se strany a mediátor shodnou.

TIP: Připravte se na zkoušky mediátora. Zúčastněte se mého kurzu Výcvik mediace, na kterém vás naučím vše potřebné.

Poučení stran konfliktu

Protože zákon zapsanému mediátorovi ukládá ještě povinnost poučit strany konfliktu o další věcech, může smlouva obsahovat i tyto informace. Je to dobré jednak k tomu, aby se klienti k těmto informacím mohli kdykoliv později vrátit a jednak k tomu, aby mohl mediátor případně prokázat, že tuto svoji povinnost splnil.

O čem je třeba strany poučit

Mediátor je tedy povinen strany před zahájením mediace (tedy před podpisem smlouvy o provedení mediace) poučit o určitých informacích. Jde o informace o:

 • Postavení mediátora při mediaci
 • Účelu a zásadách mediace
 • Účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody
 • Možnosti mediaci kdykoliv ukončit
 • Odměně mediátora za provedenou mediaci
 • Nákladech mediace
 • Tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a zájmů u soudu
 • Tom, že za obsah mediační dohody odpovídají pouze strany konfliktu, nikoliv mediátor

TIP: Na můj vzor smlouvy o provedení mediace se můžete podívat tady.

Jednotlivé informace uvedené ve smlouvě o provedení mediace si rozebereme v některém z dalších článků.

Chcete se stát mediátorem?

Láká vás profese mediátora? Zúčastněte se mého kurzu Výcvik mediace a naučte se vše potřebné pro vykonávání této profese.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top