NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Víte, jak dlouho trvá mediace?

Jak dlouho vlastně mediace trvá? To patří mezi velmi časté otázky, které se k mediačnímu jednání vztahují. Přečtěte si, na čem délka závisí a jak ji mohou ovlivnit samotní účastníci konfliktu.

Autorkou tohoto článku je Mgr. Eva Mikulašková.

Řešení konfliktu vyžaduje čas

Velmi často si klienti představují, že mediace vyřeší jejich vzájemný konflikt během prvního mediačního setkání – a ideálně během první hodiny. V podstatě čekají zázrak – neuvědomují si, že problémy, které vznikaly postupně a leckdy celé roky, pro svoje vyřešení potřebují čas.

Často prostě není možné za 3 hodiny (nebo dokonce za hodinu) společného sezení, komunikace, vysvětlování a vyjadřování vlastních myšlenek a pocitů jen tak vše vyřešit ke vzájemnému uspokojení.

Foto: Gerd Altmann z Pixabay

Pokud se jedná o nedorozumění, které trvá jen krátce, je určitě možné konflikt vyřešit během jediné mediační schůzky.

Délka jednání se vždy odvíjí od dalších faktorů. O některých z nich jsme psali v článku 3 rozdíly mezi soudním jednáním a mediací.

Hlavním důvodem sporů je vlastně to, že mezi lidmi vázne komunikace. Tím, že se nekomunikuje, nabývají problémy rozměrů, které jsou potom pro obě strany neúnosné. Nejsou uspokojené základní potřeby a člověk se cítí v každém směru života nejistý a opuštěný.

Volba mediace je proto pro strany, které se rozhodnou něco se svým problémem nebo svými problémy udělat, velkým očekáváním vrátit život a podmínky do pozice, v které se cítily dobře. Už jen to, že se rozhodly na tuto cestu společně vydat, je prvním úspěchem.

Průběh závisí na klientech

Průběh mediace a tím i počet mediačních schůzek závisí na samotných klientech. Je potřeba, aby si tohle uvědomil každý klient sám. Ochota přijít a řešit věc nebo věci, které klient řešit potřebuje, je skvělá. Ale tím ta cesta teprve začíná. Mediace je o hledání, nacházení, odmítání a o vynakládání úsilí najít takové budoucí uspořádání, ve kterém se všichni budou moci cítit (s ohledem na danou situaci) co nejlépe.

To zmiňované úsilí zahrnuje především:

  • otevřenou komunikaci,
  • vyjadřování toho, co člověka uvnitř skutečně trápí
  • a co potřebuje, aby ten druhý slyšel.

Je důležité umět slovně vyjádřit vlastní pocity a vnímat pocity a vyjádření toho druhého. Uvědomovat si své vlastní potřeby a zároveň si uvědomovat potřeby toho druhého.

Protože každý z nás se v životě snaží o určitý soulad, aby život plynul tak dobře, jak je jen možné. Právě otevřená komunikace a vnímání sebe i druhého posouvá mediační proces do fáze, která dokáže přinést uspokojení oběma stranám a tím se zkracuje čas potřebných společných mediačních schůzek.

První mediační setkání přinese dohodu málokdy

Můžeme tedy říct, že první mediační setkání přinese dohodu nebo konečné uspokojení jen málokdy. Není to nemožné, ale vzhledem k problémům, které lidé na mediaci řeší a které mezi sebou mají už nějakou dobu, to není obvyklé.

Je zapotřebí několika společných mediačních setkání v určitých časových intervalech, aby si každá strana mohla svoje myšlenky i myšlenky druhé strany, které během procesu řekly a vyslechly, urovnat. Všechno v sobě nechat ustálit, dozrát a podívat se na dané věci také očima toho druhého. Ne nadarmo se říká, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvařila. Když opadnou emoce, které v konfliktech mají silnou pozici a štafetu převezme lidskost, je to velký krok k tomu, aby se mediační jednání zredukovala.

Neexistuje žádné pravidlo

Není potřeba docházet na mediaci každý týden půl roku. Neexistuje jednotné pravidlo, co je „dlouho“ a co „krátce“. Pokud jsou lidé schopní a ochotní komunikovat, vzájemně spolupracovat a dělat kompromisy, bez kterých se lidský život neobejde, může stačit jen „naťuknutí“ v podobě jediné mediační schůzky – poté budou lidé schopní si svou situaci řešit (a vyřešit) sami. Jindy je pro ně bezpečnější nechat se „vést“ mediátorem a schůzek je víc.

Foto: congerdesign z Pixabay

Odpovědí na to, jak dlouho trvá mediace, je to, že kde je vůle, tam je i cesta. A jak dlouhá ta cesta bude, závisí na každém účastníkovi mediace. Čím víc zatáček a odboček, tím je cíl vzdálenější, ale stále dosažitelný. Záleží na každém z nás, jak rychle se chceme a potřebujeme vrátit do života, který pro nás i naše okolí bude v rámci možností v pořádku.

Zjistěte o mediace více

Naučte se vše podstatné pro vykonávání profese mediátora. Absolvujte kurz Výcvik mediace, který vás provede nutnou teorií i užitečnými praktickými příklady a zároveň vás připraví na zkoušky mediátora.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top