Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Víte, kdo může žádat o mediaci?

Kdo může žádat o mediaci? Tenhle dotaz jsem nedávno dostala. Překvapilo mě to. Ale pak jsem si uvědomila, jak málo se ví o tom, co je mediace, co je jejím cílem, proč vůbec existuje, když máme soudy a advokáty a kdy se vlastně dá použít. Je to něco, co může nařídit pouze soud?

O mediaci může požádat naprosto kdokoliv

Žena, muž, mladí, staří, zaměstnanci, jednatelé firem, podřízení na těch nejnižších pozicích, sousedé, orgán obce, manžel nebo manželka. Jednoduše každý, kdo vnímá, že má s někým druhým spor, který potřebuje vyřešit. Ale neví jak, nebo má obavu, aby se mu ten druhý nevysmál. Nebo prostě jen „nechce ztratit tvář tím, že přileze jako první“.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK o tom, že mediaci nemůže pro účastníky řízení nařídit soud: Jak to chodí na nařízeném setkání se zapsaným mediátorem

Kdokoliv ale může o mediaci pro sebe nebo pro někoho jiného požádat.

Jak je možné o mediaci požádat?

1. Strany se na mediaci dohodly

Nejjednodušší situace pro mediátora nastává tehdy, když ho kontaktuje klient s tím, že se s druhou stranou dohodli na tom, že svůj spor chtějí řešit mediací. V takovém případě mediátor pošle oběma klientům základní informaci o tom, co je mediace, o její délce a ceně a o hlavních zásadách mediace a navrhne termíny možného setkání, ze kterých si klienti vyberou. Mediační schůzka pak může v dohodnutém termínu bez dalšího protahování proběhnout.

2. O mediaci rozhodla jen jedna strana

Pokud mediátora kontaktuje jen jeden klient s tím, že na mediaci s druhou stranou dohodnutí nejsou, ale on sám to vidí jako možné řešení, jsou dvě možnosti, jak dál:

  • iniciátor (tedy ten, kdo kontaktuje mediátora) se poté, co s mediátorem promluví a získá od něj základní informace, s druhou stranou na termínu domluví sám, a potom podle souhlasu nebo nesouhlasu druhé strany mediace bude nebo ne, nebo
  • ve facilitativní mediaci může druhou stranu kontaktovat i mediátor, vysvětlit jí, co je mediace a k čemu by jí mohla pomoci, a domluvit s ní termín osobně, případně zjistit, že tato strana o mediaci zájem nemá. V takovém případě by se mediace neuskutečnila.

3. O mediaci požádá někdo pro někoho druhého

Další možností je situace, kdy o mediaci žádá někdo pro někoho druhého. Typicky jde o zaměstnavatele (nebo nadřízeného zaměstnance), který by chtěl mediací vyřešit spor mezi dvěma jinými zaměstnanci.

I toto je možné, ale vzhledem k tomu, že jednou ze základních zásad mediace je dobrovolnost, uskuteční se tahle mediace pouze tehdy, pokud s tím budou obě sporné strany souhlasit. (Co se děje, když zaměstnanci s mediací nesouhlasí, ale zaměstnavatel ji přesto chce, je něco, s čím se naučíte pracovat na kurzu mediace .)

4. Mediaci chce jen jedna strana, druhá nikoliv

Posledním typem žádosti o mediaci jsou situace typu „Já to potřebuji vyřešit, ale ten druhý nechce o mediaci (nebo o řešení celé věci) ani slyšet“. V takovém případě může opět mediátor zkusit štěstí a druhé straně sporu zavolat. Ale pokud je respondent (tedy ten, kdo o mediaci nežádá, ale nabídku řešit pomocí ní svůj spor přijme) rozhodnutý řešit věc soudně (nebo neřešit vůbec), mediace nakonec neproběhne.

Jak se „žádá o mediaci“?

Prvním krokem je výběr správného mediátora, tedy takového, který vám „sedne“. Můžete ho vyhledat na internetu. Zapsaného mediátora – tedy mediátora, který mediuje podle zákona o mediaci a složil zkoušku mediátora – najdete také na webu Ministerstva spravedlnosti v seznamu zapsaných mediátorů

Můžete mu zavolat nebo napsat; není žádný jednotný správný postup. Řada mediátorů nabízí i možnost prvotní krátké schůzky, kde máte možnost mediátora vidět osobně a zjistit, jestli vám vyhovuje.

S mediací musí vždy souhlasit obě strany

Pokud ovšem druhá strana s mediací nesouhlasí, k samotné mediaci dojít nemůže. Je totiž důležité vědět, že není možné mediovat jen jednu stranu sporu.

Cílem mediace obecně je dohoda mezi spornými stranami. Taková dohoda, se kterou budou obě strany souhlasit, která pro ně bude úlevná a díky které budou moci za sporem udělat tlustou čáru.

Dohodu nelze udělat jednostranně. Zapojení všech, kterých se spor týká, je nezbytné.

Pokud tedy máte s někým spor a chcete si ušetřit čas, peníze i nervy, které by vás stál soud, vyberte si mediátora, vezměte telefon nebo napište e-mail a vyrazte na cestu dohody!

Zjistěte o mediaci více

Naučte se vše podstatné pro vykonávání profese mediátora. Přihlaste se na kurz Výcvik mediace, který vás zároveň připraví na reálné vedení mediačních kauz.

Zjistěte o kurzu více

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.