Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak emoce ovlivňují naše spory a konflikty

Když člověka zasáhnou emoce, jde obvykle logika stranou. A v případě sporů a konfliktů jsou emoce na všech stranách a hrají velkou (v podstatě rozhodující) roli. Jak přesně nás ovlivňují? 

I negativní emoce je důležité prožít

V životě se nám někdy může dít něco, co vnímáme jako ohrožení naší jistoty a stability. Máme však právo naplno prožívat to, co v dané situaci prožíváme. Je ovšem důležité, abychom porozuměli tomu, co se v nás odehrává. Protože pak lépe porozumíme tomu, proč některé negativní emoce vůbec nepomáhají.

Silná emoce omezuje racionální uvažování i vnímání událostí a světa. Myšlení je posunuto jinak a je lehké s námi manipulovat. Nebo nás posouvat v myšlení cestou, kterou bychom v klidovém režimu nevolili. Reakce okolí mají častokrát vliv na to, jak dlouho bude nějaká emoce trvat.

Nejvíc ovlivnitelná je emoce vzteku, kterou může doprovázet i emoce strachu. Jsme naštvaní a zranitelní zároveň. 

Klademe si spoustu otázek

Prioritou je pro nás v takové chvíli návrat k běžnému životu. A tak se snažíme konflikt nebo spor řešit hned. Klademe si otázky, jak to všechno vyřešit. A v případě, že otázky pokládá i okolí, bereme to jako projev zájmu a necítíme se tak sami.

Ne každá otázka je ovšem skutečným projevem pomoci. Záleží totiž:

  • kolik otázek je,
  • jak jsou kladené
  • a kam nás posouvají.

Otázky mohou být i způsobem mocenské komunikace. Protože se může stát, že ten, kdo se ptá, určuje i to, o čem se bude hovořit A zároveň jak se situace bude řešit a posouvat. 

ČTĚTE ČLÁNEK: Konflikty nás provázejí celý život. Jak s nimi mediace pracuje?

Emoce se v takových situacích projevují naplno

Emoce pracují v situacích, které nás zaskočí, naplno. Výrazně se projevují a tím jsou „nakažlivé“. Když hledáme řešení, hledáme i pomoc. A jdeme za tím, co:

  • máme naučeno,
  • o čem jsme slyšeli
  • a co nám poskytne podporu a sílu.

Právě ve vypjatých situacích člověk volí spíš sílu než logické uvažování. Má pocit, že pozice moci a síly vyřeší vše, co je potřeba.

Účastníci sporu se často potkají u soudu

Kolikrát se pak účastníci sporu potkají právě u soudu. Dvě strany, které si kdysi byly blízké a dnes už nemají pro sebe kousek dobrého slova. Ale také neznámí lidé, kteří se dostali do takové situaci z důvodu omylu a nějakého pochybení.

Každá strana prožívá silné emoce a jediným cílem je zvítězit, ukončit to a jít si dál žít.

Pocit moci a budoucího vítězství, které je kolikrát umocňováno třetí stranou, nemusí být efektivní. Proč? Protože v návalu emocí člověk zapomíná na:

  • energii, kterou ho to bude stát,
  • čas, který bude muset do boje investovat
  • a taky na finanční prostředky, které bude řešení potřebovat.

A právě finanční prostředky jsou k zvážení. Čas je cenný, protože nám ho nikdo nevrátí. Ale finance jsou pro život taky důležité. Máme povinnosti, které musíme plnit, dodržet je. Nikdo za nás nájem, hypotéku či náklady na život, školu a naše aktivity nezaplatí. A v dnešním světe to nejsou zanedbatelné položky, právě naopak. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: 3 rozdíly mezi soudním jednáním a mediací.

Právníci podporují naši touhu po vítězství

Právníci ovládají legislativu a pracují s ní denně. Umějí klást otázky a taky odpovídat na otázky klientů. Jsou rozhodnutí klienta před soudem zastupovat a rvát se do úplného konce, aby opravdu pocit vítězství zažil a vítězství dosáhl. Je to jejich práce a dělají ji dobře. Ovládají různé smyčky, které nás můžou k vítězství posunout.

Někdy se však zapomíná na poskytování informací jako celku. Je potřeba sdělit informaci o procesu, jak to bude probíhat.

Kdo, jak a s kým bude mluvit a sdílet informace? Kolik klient zaplatí za náklady právníkovi, soudu či za různé poplatky související s procesem?

A pak je důležité sdělit i to, kolik ve finále klient opravdu získá. Častokrát jsou totiž výdaje vyšší než zisk a je dobré to mít na paměti.

Každý z nás má právo soudit se

Každý z nás má právo využít legislativu ke své obraně. A to je dobře. Tím máme v životě pocit jistoty, že když se nám něco přihodí, máme něco, kam se můžeme obrátit a bránit se.

Jen je potřeba zvážit spoustu věcí, které jsou s daným problémem propojeny, a které už tady byly zmíněny. I v případě, že jsme stranou, na kterou je podána žaloba a emoce jsou naším prvním společníkem, je dobře si zavolat na pomoc i logické myšlení a propojit to.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak se připravit na mediaci z pozice klienta

Žaloba nemusí být nutně výzvou

To, že na nás někdo podal žalobu, nemusí byt výzvou tvrdého boje. Nemusíme se stavět do protiútoku. Je dobré vědět, že v případě nutnosti, můžeme využit cestu soudu. Že možnost obrany existuje, ale výhodou je ujasnění si možností, které jsou pro nás méně vyčerpávající.  

Logika nám pomůže ujasnit si, co všechno můžeme získat. Ale taky o co všechno automaticky přijdeme. Zdraví je tím nejcennějším, co máme. A čas můžeme postavit na příčku nejcennějších věcí taky. Proč? Protože ten nám už nikdy nikdo nevrátí. A protože nikdo z nás nevíme, kolik toho času ve skutečnosti máme. 

Rozhodujte se v klidu

Na závěr vám doporučím, abyste si vždy uchovali své JÁ. Je to dobré a prospěšné pro mnoho věcí. Udělejte si pořádek v hlavě i v duši, a poté se v klidu rozhodněte jednat. V životě se potkáváme s nejrůznějšími komplikacemi. I v těžkých situacích však můžete volit pro vás poklidnější cestu.

Pojďte si nejprve nemanipulativním a rychlejším způsobem vyřešit problém, který se vám postavil do cesty. A poté se soustřeďte na věci, které jsou prioritní.

Zjistěte o mediaci více

Článek pro vás vytvořila Mgr. Eva Mikulašková.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top