NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Co je to mediace a z jakých úhlů pohledu na ni lze pohlížet

Mediace není jen tím, co upravuje zákon o mediaci. Na tuto disciplínu lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Co je to mediace?

Když si tuto otázku zadáte do vyhledávače, vyjedou vám stovky odkazů. Cílem tohoto článku není objevovat věci již tisíckrát objevené a opakovat již tisíckrát řečené/napsané. Naopak. Cílem je poukázat na to, že mediace není jen tím, co upravuje zákon o mediaci

Mediace je obor, který se sporům a konfliktům věnuje uceleně a přistupuje k nim v jejich celé šíři. Každý konflikt (i ten, který se tváří pouze velmi obchodně) se skládá ze dvou složek:

  • z té věcné části (to znamená, co se stalo) – s tím vám může pomoci advokát nebo soud,
  • a ze složky lidské (to znamená, co pro účastníky konfliktu znamenalo to, co je příčinou jejich sváru, v čem to zasáhlo jejich život) – s tím vám může pomoci psycholog nebo terapeut.

Mediátor tyto dvě složky propojuje a pomáhá lidem pochopit jejich konflikt v plném kontextu. Zároveň však respektuje skutečnost, že největším odborníkem na svůj život je klient sám. Mediátor tedy svým klientům neříká, co by měli udělat a jak.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace má své místo i v trestním řízení: jak funguje?

Mediace jako proces

Zákon o mediaci vidí mediaci jako postup při řešení konfliktu, a to za pomoci jednoho nebo více mediátorů. Jejich úkolem je pomoci dosáhnout stranám konfliktu smírného řešení, přičemž tímto smírným řešením má být uzavření mediační dohody. Zákon zde uvádí, že mediační dohodou je písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace. 

Hned v úvodu tedy zákon o mediaci vymezuje, co je úspěšným výsledkem mediace – písemná dohoda stran. Pokud ale pracuje s písemnou dohodou jako s jediným úspěšným výsledkem mediace, pak de facto označuje jakýkoli další výsledek za neúspěch. I když by se mohl zdát stranám jako úspěšný.

Pokud však budeme mít na paměti, že mediace je multidisciplinární pojem, pak za úspěch zcela jistě můžeme považovat nejen písemnou dohodu, ale i to, že strany dojdou ke konsenzu – shodě. Ono pověstné „shodneme se, že se neshodneme“ by toto mohlo pěkně ilustrovat.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže být váš advokát zároveň vaším mediátorem?

Příklad z praxe

Příkladem otázky, zda k dohodě podle zákona o mediaci došlo, nebo ne, může být následující situace.

Mediace se týkala vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti v hodnotě 16 miliónů Kč. Během ní klienti došli k tomu, že strana A, která původně trvala na prodeji své části za určitou sumu, nabídla straně B, že její podíl odkoupí. A to za cenu, která by pro stranu B mohla být akceptovatelná.

Strana B ale do této chvíle nepřipustila, že by nemusela být spolu/vlastníkem. Možnost odprodeje podílu straně B nikdy zmíněna nebyla. Strana B zároveň ví, že je pro ni pravděpodobně nemožné (nebo aspoň extrémně těžké) získat dostatek financí na vyplacení strany A.

Protože jde o velké částky, mediace skončí shrnutím, že strana A nabízí odkup za takovou a takovou částku. A že strana B si a) ještě ověří, zda by někde sehnala peníze na odkup podílu strany A, a b) popřemýšlí o tom, jestli by případně straně A svůj podíl prodala.

Obě strany zároveň vědí, že pokud k žádné dohodě nedojdou, bude je tato věc zatěžovat ještě hodně dlouho. A že pokud by se ji jednou rozhodly řešit soudně, bude je to stát daleko víc peněz a energie.

Strany v tomto případě u mediátora žádnou dohodu nepodepsaly. „Pouze“ se shodly na dalším postupu, žádný „papír“ si neodnesly. Byla tedy mediace úspěšná, nebo ne? Došlo k „dosažení smírného řešení“, jak uvádí zákon, když výsledkem nebyla „písemná dohoda stran konfliktu“? 

Kromě toho, mediaci jako proces neupravuje výhradně zákon o mediaci. Mediaci svého druhu upravují také další právní předpisy, když jde zejména o mediaci trestněprávní, mediaci (zprostředkování) sporů na úrovni kolektivního pracovního práva (spory odborových organizací a zástupců zaměstnavatelů) nebo také problematiku řešení spotřebitelských sporů před ČOI.

Samozřejmě nejde o mediaci takovou, jak předpokládá zákon o mediaci. Ale jde rovněž o formalizované, byť méně formální, procesy, kde jsou využívány mediační techniky. Zásadní rozdíl je ve způsobu označování osoby, která má stranám pomoci konfliktní situaci zvládnout, přičemž označení zapsaný mediátor může používat výhradně osoba, která takovou službu poskytuje a činnost vykonává podle zákona o mediaci. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak se připravit na vyjednávání

Mediace jako metoda

V dané souvislosti se dá o metodě hovořit také jako o přístupu. Tedy o přístupu k řešení konfliktů, a to za použití mediačních technik. Jedná se o takové techniky, které mají naplnit smysl a účel mediace a pomoci stranám konfliktu dospět ke konsensu.

Samozřejmě jde o soubor technik – dovedností, které logicky může používat nejen shora uvedený zapsaný mediátor.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Kdy v praxi nepoužívat mediační techniky

O mediačních technikách si samozřejmě můžete přečíst i spoustu dalšího, ale nic se nevyrovná osobní zkušenosti. Naučit se je, osahat si je a pilovat je můžete v rámci našich kurzů.

Mediace jako profese

Na mediaci se dá také pohlížet jako na profesi. Nikoli však výhradně jako na profesi, kdy osoba vykonává pouze činnost mediátora ve smyslu zákona o mediaci. Může jít o každou profesi, při které jsou využívány výše uvedené soubory mediačních technik, a samozřejmě nejen ty.

Mimo profesionálních mediátorů poskytujících mediaci podle zákona o mediaci mediační techniky využijí například advokáti, kteří svým klientům pomáhají řešit spory (zejména pracovněprávní a v oblasti rodinného práva) pomocí metody collaborative law.

Mediační techniky využijí také pracovníci v oddělení lidských zdrojů, do jejichž agendy může mimo jiné spadat i řešení konfliktů mezi zaměstnanci navzájem, a ze kterých se třeba mohou stát takoví in-house mediátoři. Pravděpodobně některé tyto techniky rádi využijí všichni manažeři, bez ohledu na to, na jakém stupni řízení se nacházejí. 

Mediační techniky jako nástroje zcela jistě dobře poslouží i lidem, jejichž pracovní náplní je obchod a vše s tím související. 

Výčet profesí, kde jsou mediační techniky dost dobře uplatnitelné, není uzavřený. V podstatě každý, kdo pracuje s lidmi, si z toho dokáže vzít to své a nějakým způsobem to použít. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJe umění mluvit nebo komunikovat?

Zúčastněte se našich kurzů

Tento článek měl poskytnout takový lehký náhled na mediaci i z jiných úhlů, než jak je obecně prezentována. Věříme, že tento úkol splnil. Pokud to ve vás vyvolalo pouze další otázky, je to jedině dobře. Příležitostí, jak se s námi spojit nebo si nechat předat naše know-how, je totiž celá řada. Rádi vás uvidíme na našich kurzech.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top