NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Proč se lidé dostávají do konfliktních situací a jak vám pomůže mediace

Ať už se nám to líbí, nebo ne, konflikty jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. V tomto článku se podíváme na to, proč se vlastně lidé do konfliktních situací dostávají a jak vám v tomto ohledu pomůže mediace. 

Berte konflikt jako příležitost

Konflikt v podstatě symbolizuje příležitost, jak můžeme něco změnit a začít dělat některé věci jinak. Zároveň díky němu můžeme dojít k poznání, že je na místě nějaký vztah ukončit, nebo ho přenastavit. Jednat se může nejen o vztah partnerský, ale i pracovní či obchodní. 

Na konfliktech je nicméně uklidňující jedna podstatná věc. A to, že zpravidla existuje více než jedna možnost, jak je vyřešit nebo jak k nim přistupovat. Můžete totiž dělat, že konflikt neexistuje nebo si za každou cenu prosazovat svou. Jednou ze strategií je také přizpůsobení se situaci nebo využití konfliktu jako odrazového můstku k něčemu dalšímu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak postupovat, když vám soud nařídí mediaci

Co mají strany konfliktu společného

Na první pohled se může zdát, že sporné strany nemají společného vůbec nic. Opak je ale pravdou. Jejich společným zájmem je totiž právě jejich vzájemný střet, tedy konflikt. Pokud mezi sebou dva lidé mají nějaký konflikt, mají společnou právě oblast, v níž se názorově střetly. Každý z nich má však zpravidla jinou představu o řešení tohoto sporu.

Proč se lidé dostávají do konfliktních situací

Zpravidla proto, že se střetnou jejich představy, očekávání a názory. A když tyto faktory nejsou naplněny, lidé se přirozeně brání. Jistě jste už někdy slyšeli, že nejlepší obranou je útok. A pokud útok nevyjde, přichází na scénu útěk.

Zmíněné taktiky poté doplňuje vyjednávání, které stejně jako útěk nebo únik vyžaduje notnou dávku našeho úsilí. Pokud se na scéně objeví příliš mnoho emocí, může se zdát, že pomyslné světlo na konci tunelu je v nedohlednu. A na vyjednávání nám nezbývá energie. Je ale na místě položit si otázku, zda výsledek dosažený z vašeho útěku nebo úniku bude opravdu dlouhodobý, udržitelný a zda vám přinese úlevu.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak může mediace skončit aneb jaké můžete čekat výstupy z mediace?

Na co při řešení konfliktu pamatovat

Pamatujte na to, že hybatelem celého konfliktu jsou vždy samotní lidé. Konflikt rozhodně není soutěž o to, kdo z vás bude rychlejší a urputnější. Nebo snad která strana konfliktu bude zákeřnější či přizpůsobivější. Naopak může konflikt vytvářet prostor pro to, abyste společně mohli najít řeč a řešení celé situace, se kterým budou všechny zúčastněné strany spokojené. 

Abyste mohli konflikt pochopit, je důležité, abyste zároveň pochopili i možnosti, které vám tento konflikt přináší. Myslete na to, že možností zpravidla existuje více. Pokud budete svůj vztah budovat prostřednictvím porážek a vítězství, budete jej v podstatě uzavírat tak, aby byl výhodný pouze pro jednu stranu. A dříve nebo později se může stát, že to tu druhou stranu přestane bavit.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak může mediace ovlivnit běh promlčecí lhůty

Jak vám pomůže mediace

Jedním ze způsobů mimosoudního řešení sporů je mediace. Mediátor přitom sleduje příležitosti pro změnu komunikace a společně se stranami sporu pomáhá najít řešení, které bude všem vyhovovat. Mediátor s konfliktem a způsoby komunikace pracuje tak, aby klienti mohli snadněji vytvořit vzájemnou dohodu a lépe spatřit různé úhly pohledu. 

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top