Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak probíhá facilitativní mediace aneb Jaké jsou její fáze?

Čeká vás mediace a vy nevíte, CO vás vlastně čeká? V tomto článku vám vysvětlím, jak mediace probíhá, jakými fázemi mediátor klienty provází, jakou roli v celém procesu zastává mediátor a za co odpovídají samotní klienti.

1. fáze – Úvodní slovo mediátora

Mediace začíná takzvaným úvodním slovem mediátora. Úvodní slovo nemá žádnou přesnou podobu. Může vypadat jako monolog mediátora, nebo víc jako dialog mezi mediátorem a jeho klienty.

Co by mělo úvodní slovo obsahovat?

Úvodní slovo slouží k seznámení klientů s tím, co se bude na mediaci dít a k odsouhlasení určitých skutečností (viz dále).

A podle mě také k tomu, aby se klienti trochu seznámili:

 • s prostředím, ve kterém se bude mediace konat,
 • s mediátorem a jeho vystupováním
 • a tím se (aspoň trošku) uklidnili.

V úvodním slově by měl mediátor určitě zmínit a vysvětlit tři základní zásady mediace:

 • dobrovolnost
 • nestrannost
 • mlčenlivost

Také je vhodné klientům vysvětlit, že mediace je proces, který nechává plnou odpovědnost za výstup z jednání na nich. Jde o jejich životy, jejich potřeby a je proto důležité, aby vše, k čemu se rozhodnou, vycházelo od klientů.

V tu chvíli většinou klientům běhá hlavou otázka: Když odpovědnost za to, co z toho bude, mám já, k čemu tady teda je mediátor? Takže on mi neporadí, co mám dělat? A za co mu tedy platím?

Mediátor by měl vysvětlit svoji roli v celém procesu

Někdy je to těžké, protože dobře provedená mediace zvenku vypadá, jako když si mediátor prostě s lidmi jen tak povídá. Není vidět, že se musel učit, jak rozhovor strukturovat a jak ho vést tak, aby se dostal k jádru celého problému a dovedl klienty až k nalezení řešení, které budou považovat za úlevné.

Co tedy mediátor dělá? Nechává klienty mluvit. Pak se doptává tak, aby je přiměl podívat se na věc z úhlů, z kterých se na ni ještě nedívali. Pomáhá jim oddělit podstatné od nedůležitého. Pomáhá jim soustředit se na to, co opravdu potřebují a hledat s nimi řešení, která tyto jejich potřeby splní a/nebo jim nechává prostor k tomu, aby sami vyhodnotili, že teď se prostě dohodnout nemůžou a věc budou řešit jinak. K tomu všemu využívá specifické mediační – komunikační – techniky.

Mediátor by měl vysvětlit, jak bude mediace probíhat

Je důležité, aby strany měly aspoň rámcovou představu o tom, co se bude dít.

I když mediace většinou probíhá tak, že jsou přítomné obě (všechny) strany, příp. i jejich právní zástupci nebo kdokoliv jiný, koho strany na mediaci chtějí a koho si odsouhlasí, může se stát, že bude potřeba udělat tzv. oddělené jednání. To, jak takové jednání probíhá, kdy je možné s ním začít a jak se potom nakládá s jeho výstupy, by měl mediátor v úvodním slově zmínit také.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak probíhá oddělené jednání v mediaci

Protože je mediace placená služba, je vhodné se na úvod s klienty ujistit, že platí cena i doba, po kterou ten den mediace potrvá. Obě věci by měly být odsouhlasené už během sjednávání mediace. Teď jde spíše o formální potvrzení, případně o možnost mluvit o změně (např. pokud klient nemůže zůstat na mediaci celou domluvenou dobu, protože musí nečekaně do práce nebo z jiných neočekávaných důvodů).

Na závěr si mediátor s klienty odsouhlasí pravidla, která slouží k tomu, aby jednání probíhalo konstruktivně a transparentně. Většinou se jedná o 

 • souhlas s vypnutím telefonů, 
 • souhlas s tím, že si nikdo nebude skákat do řeči a zejména
 • dohoda o vzájemném oslovování.

Po celou dobu mají klienti samozřejmě možnost se doptávat na to, co jim není jasné. Jakmile je vše vysvětleno, může se přejít do druhé fáze mediace.

2. fáze – Sběr informací, nerušený prostor pro strany

V této fázi mluví klienti na mediátora, ne na sebe. Teď se mediátor seznamuje s tím:

 • co se z pohledu každé ze stran stalo,
 • jak to vnímají
 • a co to pro ně znamená.

Klienti se v řeči střídají, každý z nich dostane tolik prostoru, kolik potřebuje. Mediátor si během této fáze ujasňuje, zda klienty správně pochopil a hledá jejich skutečné potřeby.

Není možné jednoznačně říct, jak dlouho má tato fáze trvat. Rozhoduje totiž velká spousta faktorů:

 • jak moc jsou klienti v emocích,
 • jak jsou otevření,
 • jak (a jestli) mezi nimi probíhala ještě před mediací nějaká komunikace,
 • jak moc jim do jejich postojů a rozhodování mluví jiní lidé (advokáti, manželka…) apod.

Jakmile mediátor zjistí skutečné potřeby obou klientů – a ti mu je odsouhlasí, může mediace přejít do další fáze.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Soudní jednání vs. mediace: V čem se liší? A jaké jsou výhody a nevýhody?

3. fáze – Určení témat k jednání, dialog stran

V této fázi už klienti mohou mluvit spolu. Mluví o tom, co konkrétně potřebují řešit a rozhodují se, jaké téma začnou řešit jako první.

Klienti tady dostávají prostor, aby ke každému tématu řekli svůj pohled.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak emoce ovlivňují naše spory a konflikty

4. fáze – Hledání možností a řešení

Až v této fázi mediace se dostáváme k řešení. Teprve teď se hledají takové možnosti, které by byly v souladu s potřebami stran. Vyjednává se tak, aby výsledné řešení bylo přijatelné a reálné pro všechny klienty. 

Jakmile je takové řešení nalezeno, začíná diskuze o tom, jak budou strany postupovat v případě, že se stane něco, co:

 • případnou dohodu ohrozí,
 • jim trvale nebo dočasně znemožní dohodu plnit
 • nebo když se jednoduše stane nějaká nepředvídatelná událost.

Když je vše vysvětleno, vyřešeno a odsouhlaseno, může mediátor přistoupit k další fázi. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jaká je úspěšnost mediace

5. fáze – Sepsání dohody

Mediační dohoda se sepisuje v rámci mediačního jednání. Protože jde o dohodu stran, jsou to klienti, kterým bude tato dohoda ovlivňovat další kroky, diktují mediátorovi obsah dohody strany. Ty se drží toho, na čem se během předchozí fáze shodly.

Mediátor klienty diktovaný obsah sepisuje. Po kontrole sepsané dohody a případných opravách vytiskne mediátor finální verzi dohody.

Strany si mohou vzít vytištěnou dohodu ke konzultaci s někým, komu věří (advokát, odborník z oboru…). Není jejich povinností dohodu podepisovat přímo v kanceláři mediátora. Zapsaný mediátor ovšem musí dohodu stran vždy podepsat a přidat k ní datum.

Od 25. května opět obnovujeme výuku

Již od 25. května 2020 opět začneme pořádat naše mediační kurzy. Vyberte si z široké nabídky a přihlaste se, dokud jsou zde volná místa.

[tlac obsah=“Prohlédněte si naše kurzy“ cil=“https://www.kurzymediace.cz/kurz/“]

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top