NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Je mediace zdlouhavý a neefektivní způsob řešení konfliktů?

Setkali jste se s názorem, že je mediace zbytečně zdlouhavý proces? Že všechno jen natahuje? Že se mediátor vůbec nezajímá o to, s čím klienti přicházejí a místo toho dává naprosto zbytečné otázky? Pravdou ovšem zůstává, že právě mediace skutečně může pomoct některé spory úplně vyřešit (nebo aspoň do značné míry). Přečtěte si, jak to chodí v praxi.

K čemu mediace slouží?

Já pořád nechápu, proč se musím ptát na naprosto zbytečné otázky,“ povzdechla si účastnice našeho kurzu mediace. „Když jako právník prostě vím hned, jak to mají vyřešit. Tohle jsou strašně jednoduché věci.

Podobné stesky slýcháme i od advokátů a od klientů. Mediace věci protahuje, klient za ni platí a mediátor mu stejně neporadí.

Jako nic v lidském světě, ani mediace není všespasitelná, všeřešitelná a stoprocentně účinná disciplína. Řadu konfliktů však skutečně může pomoci vyřešit úplně nebo aspoň do určité míry.

Příklad z praxe: sousedský spor

Paní Hana byla vlastníkem cesty, která sloužila jako jediná příjezdová komunikace k chalupě sousedů. Ti měli na základě věcného břemene právo tuto cestu používat. Vše fungovalo skvěle do doby, než sousedé chalupu prodali a noví majitelé, Petra a Marek, začali s velkou rekonstrukcí.

Jaké bylo jejich překvapení, když se jednou na této jediné příjezdové cestě objevila závora, kterou tam dala paní Hana. V tu chvíli se rekonstrukce zastavila a Marek šel za paní Hanou řešit, co se děje. Hana ho však odbyla a na další pokusy Petry a Marka o vyjasnění nereagovala.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKompromis: co to je, kdy k němu lze přistoupit a kdy naopak nikoliv

Co teď mohou sousedé dělat?

Z pohledu práva jednoduchá věc: Petra s Markem mají právo cestu užívat na základě věcného břemene, závora je na cestě protiprávně a paní Hana ji musí okamžitě sundat. Tady není co řešit.

Jenže paní Hana se oproti všemu očekávání „zasekla“ a na advokátovu předžalobní výzvu, aby závoru okamžitě odstranila, prostě nereagovala. 

Z pohledu advokáta tedy zbývá jediné, a to podat žalobu. Jenže od rozhodnutí sepsat žalobu až do právní moci rozsudku soudu může uplynout i několik let. Jak bude během této doby probíhat život sousedů? A skutečně „papír“ od soudu zajistí fyzické odstranění závory?

Jednou z možných variant je, že Marek půjde a závoru prostě rozřeže. Pak se může stát, že Hana bude každý den dávat na cestu závoru novou a Marek ji bude každý den ničit. Pokud je Hana bohatá dáma se spoustou volného času, může tato situace trvat stejně dlouho, jako bude trvat soudu vydání rozsudku.

Další možnou variantou je, že se Petra s Markem přizpůsobí tomu, že na cestě je závora a budou čekat na rozhodnutí soudu. Nebudou moci využívat chalupu tak, jak chtěli, možná budou platit řemeslníkům a dopravcům nějaké peníze navíc. Ani tohle pro ně asi nebude ideální varianta.

Přizpůsobit se může ale také Hana, a nakonec závoru sundá. Jenže ona ji tam dala z nějakého důvodu, a ten důvod byl tak silný, že nepodlehla ani tomu, když se sousedé rozhodli věc řešit soudně. Takže tahle varianta je nepravděpodobná.

Co tedy s tím? 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže být váš advokát zároveň vaším mediátorem?

Jak může v této situaci pomoct mediace

Právě v těchto situacích může lidem pomoci mediace, kterou v tomto případě navrhla Petra. Hana okamžitě souhlasila.

Advokát Petry a Marka vyjadřoval už od počátku skepsi. Věc je jednoduchá, Hana jedná protiprávně, jeho klienti se snažili se s Hanou domluvit, v tomhle mediace nemá jak pomoci.

Když mediace začala otázkami na to, jak dlouho Hana v domě bydlí a proč a jak rozsáhlou rekonstrukci Petra s Markem plánují, bylo utrpení přítomných advokátů téměř hmatatelné. Jejich přesvědčení o tom, že mediace je švindlaktivita, se utvrdilo ve chvíli, kdy Hana začala popisovat dlouhé roky příjemného soužití s bývalými sousedy, úmrtí souseda a stěhování sousedky do domova pro seniory. 

Do domu jejích přátel se potom nastěhovali o více než generaci mladší Petra s Markem a pro Hanu to byla další z dlouhé řady smutných a nepříjemných změn.

Když začali chalupu rekonstruovat, po cestě začala jezdit nákladní auta, která skoro úplně zničila okrasné keře, které kolem cesty skoro 40 let pěstovala paní Hana. Ta se dlouho snažila se zatnutými zuby na tu zkázu dívat, ale jednoho dne jí došla trpělivost a příjezdovou cestu zahradila závorou. Byla naštvaná na nové sousedy a zoufalá z toho, že její letitá práce a snaha o to, aby prostředí, v kterém všichni bydlí, bylo krásné, je nenávratně zničená a „jim je to úplně jedno“.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak se připravit na vyjednávání

Mediace může pomoct pochopit důvody jednání

Jenže na rozdíl od očekávání advokátů měl Hanin příběh na Petru s Markem velký dopad. Pořád byli na Hanu naštvaní a pořád měli zlost, ale začali chápat důvody, pro které Hana závoru na cestu dala. A když začali oni popisovat důvody, pro které se rozhodli koupit chalupu a komplikace, které jsou spojené se zpožděním rekonstrukce, atmosféra v mediační kanceláři se změnila. 

Vyjasnilo se i to, proč se spolu nedokázali dohodnout sami. Z pohledu Hany přišel Marek pozdě („Keře už byly zničené, tak co by ještě chtěl?“) a z pohledu Marka, který netušil, jak moc pro Hanu keře znamenají, kolik práce ji to stálo a co pro ni znamená jejich zničení, byla Hana jen škodolibá a zapšklá stará baba, která to tím, že mu zabouchla dveře před nosem, jen potvrdila. Jak řekl: „Já jsem ani nevěděl, že to je něco okrasného. Pro mě jako pro Pražáka to prostě bylo… roští.

Klienti se nakonec shodli na tom, že je stávající situace mrzí a že jsou pro ně dobré sousedské vztahy důležité. Petra s Markem potřebují co nejrychleji dokončit rekonstrukci a Hana potřebuje vědět, že ji respektují jako člověka a že budou na její keře dávat pozor.

Po třech hodinách mediace byla – za ostřížího dohledu advokátů – sepsaná mediační dohoda. Hana se zavázala, že ještě v den mediace závoru (s pomocí Marka) odstraní a Petra s Markem se zavázali po dokončení rekonstrukce za své peníze koupit keře a pomoci Haně je ve správnou dobu zasadit.

Žaloba byla ze soudu stažena.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKLze absolvovat mediaci souběžně se soudním řízením?

Mediace může vypadat zdlouhavě, ale přesto je efektivní

Cílem mediace ve výše popsaném případě nebylo udělat ze sousedů nejlepší přátele, ale pomoci jim vzájemně si vysvětlit své potřeby a důvody svého jednání. Také jim bylo umožněno nastavit si věci tak, aby se v tom všichni cítili co nejlíp. 

Věc, která byla od začátku „právně jasná“, tak dostala nový rozměr a i když padaly „zbytečné“ otázky a „celé se to jen natahovalo“, vyřešení netrvalo ani roky, ani měsíce, ale tři hodiny.

Zjistěte o mediaci více

Chcete se naučit řešit spory pomocí mediačních technik? Přihlaste se na kurz Výcvik mediace, na kterém si tyto techniky osvojíte během pouhých 9 dní.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top