NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Kdo se může stát zapsaným mediátorem v roce 2022 + VIDEO

Kdo je zapsaný mediátor? Kdo se může zapsaným mediátorem stát a co je pro to potřeba splnit? 

Kdo je zapsaný mediátor

Zapsaný mediátor“ je terminus technicus. Je to mediátor, který složil zkoušku mediátora před komisí na Ministerstvu spravedlnosti (MSp), případně u České advokátní komory (je-li uchazeč advokát), a který je zapsaný v seznamu mediátorů. Tento seznam vede MSp a je veřejně přístupný.

Zapsaný mediátor se řídí zákonem o mediaci

Pouze a jedině zapsaný mediátor vykonává svou činnost podle zákona o mediaci. Zákon mu stanoví povinnosti, které ostatní mediátoři („akreditovaní“, „soudní“, „obecní“, „mediátoři na živnostenský list“ apod.) nemají. A zároveň upravuje sankce, které je možné zapsaným (nikoliv ostatním) mediátorům udělit za porušení některých těchto povinností.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJe mediace zdlouhavý a neefektivní způsob řešení konfliktů?

Kdo se může stát zapsaným mediátorem

Bohužel ne každý zájemce o mediaci se může stát zapsaným mediátorem. Podle zákona o mediaci se může stát zapsaným mediátorem pouze fyzická osoba (tedy člověk, nikoliv společnost), která:

 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • získala VŠ vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v ČR, nebo získala obdobné VŠ vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu,
 • složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu,
 • a nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22 odst. 4 zákona o mediaci.

Co když nemám vysokoškolské vzdělání?

Pro běžné uchazeče o označení „zapsaný mediátor“ bude nejčastější překážkou VŠ vzdělání. Zákon je v tomto bohužel striktní, takže ani velmi schopnému mediátorovi s maturitou nebo s titulem Bc. či DiS nebude umožněno zkoušku skládat. Pokud se však prokáže titulem z magisterského oboru (což je – velmi obecně – pětileté studium na VŠ), pak může být právník, psycholog – nebo také veterinář či jaderný fyzik nebo evoluční biolog, a ke zkoušce jít může.

Ten, kdo nemá požadované VŠ vzdělání, může provádět mediaci jako živnost. To znamená jako konzultační službu, na kterou potřebuje živnostenské oprávnění. Jde o živnost volnou, takže získání oprávnění je administrativně velmi snadnou záležitostí.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak může mediace skončit aneb jaké můžete čekat výstupy z mediace?

Někteří „mediátoři“ nenabízí mediaci

Problém nevidím v tom, jak administrativně vykonávat činnost mediátora. Ale spíše v tom, zda to, co nezapsaný mediátor jako mediaci nabízí, skutečně mediací je.

Spousta nezapsaných mediátorů není mediátory zapsanými třeba proto, že nemají potřebné vzdělání. Nebo prostě proto, že jimi být nechtěli. I přesto ale svou práci vykonávají velmi kvalitně. 

Bohužel se mezi lidmi obecně o mediaci nic moc neví, takže každý si pod tímto pojmem představí něco jiného. Tato skutečnost svádí k tomu, že se mediátorem cítí být i lidé, kteří:

 • se s konflikty denně potkávají, takže vědí, jak je řešit,
 • slouží druhým jako vrby a vždycky jim umí dobře poradit,
 • mají dlouholetou praxi (v čemkoliv), takže znají různé fígle a vychytávky, které by se klientům mohly hodit,
 • chodili nějakou dobu na terapii, takže vědí, že si se svými klienty budou umět povídat stejně dobře, jako si jejich terapeut povídal s nimi,
 • umí dobře argumentovat
 • a tak dále.

2 typy problémů, které mohou v praxi nastat

Člověk, který se prohlašuje za mediátora, aniž by ve skutečnosti tušil, co je mediace, může klienty poškodit.

A/nebo klientům sice „dobře poradí“, ale když se potom dostanou k mediátorovi, který skutečně dělá mediaci, budou po něm požadovat totéž (tedy radu, jak mají svůj konflikt vyřešit), což mediátor nedělá (podle zákona o mediaci mediátor podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu. Rady může dávat kamarádka, kvalifikované rady advokát, ale nikoliv mediátor). V očích klientů tedy skutečný mediátor nenaplní jejich očekávání nastavené podle toho, co zažili pod pojmem „mediace“ jinde.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJe možné klienty na mediaci zastoupit na základě plné moci?

TEST na závěr

Pokud jste se v některé z výše uvedených odrážek našli a chcete vykonávat činnost mediátora, odpovězte si předtím na následující otázky:

 1. Co je obsahem a co cílem 2. fáze mediace?
 2. Co je poziční výrok? Jak přerámcujete sdělení klienta „Nehodlám tady ztrácet čas s někým, kdo není schopen ani říct, co chce!“?
 3. V čem se konkrétně v průběhu mediace projevuje mediátorova nestrannost? (Nápověda: souvisí to s otázkami.)
 4. Co je WATNA a kdy se použije? S jakou další technikou se používá?
 5. Jakým způsobem mediátor zrcadlí – a CO zrcadlí?

Jak jste si vedli?

Pokud jste na všechny otázky bez zaváhání odpověděli, přeji vám hodně úspěchů ve vaší mediační praxi. Pokud ne, rádi vás uvidíme na kurzech mediace akreditovaných MPSV.

VIDEO: Jak probíhají zkoušky zapsaného mediátora

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top