NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Konflikty: proč se do nich lidé dostávají a co je důležité pro jejich řešení

Konflikty symbolizují takřka každodenní součást života každého z nás. V tomto článku se na ně zaměříme podrobně. Prozradím vám, proč se do konfliktních situací lidé dostávají a co je důležité pro jejich efektivní řešení.

Konflikty jsou součástí našich životů

Konflikty nejsou dobré ani špatné. Konflikty prostě a jednoduše jsou. Jsou přirozenou součástí životů. Jedná se přitom o příležitost:

 • něco změnit,
 • začít dělat některé věci jinak,
 • nebo třeba ukončit vztah – pracovní, obchodní či partnerský. Nebo ho přenastavit, a rozvíjet sebe sama i své vztahy (pracovní, obchodní, rodinné). 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVíte, kdo může žádat o mediaci?

Možností řešení existuje celá řada

To, co je na konfliktech uklidňující, je fakt, že většinou existuje víc než jedna možnost, jak je vyřešit a jak k nim přistupovat. Můžete:

 • dělat, že konflikt neexistuje,
 • za každou cenu prosazovat svou,
 • přizpůsobit se situaci,
 • nebo konflikt použít jako odrazový můstek k něčemu dalšímu.

A k čemu? Čeho chcete dosáhnout, jaký je váš cíl? Budete se před konfliktem schovávat, nebo mu půjdete naproti? Nebo se raději přizpůsobíte, aby byl klid? Nebo si začnete vyjednávat lepší podmínky pro kompromis nebo dokonce dohodu? A jak s konfliktem pracovat, aby vztahy nezničil, ale naopak posílil?

Co mají strany konfliktu společného

Existuje několik věcí, které mají strany konfliktu obvykle společné. Jedna z nich je, že si s největší pravděpodobností mohou myslet, že nemají nic, ale vůbec nic společného. Jenže ony mají. Tím společným je právě jejich vzájemný střet – konflikt. Když mají lidé společný konflikt, mají i společnou oblast, ve které se názorově střetly a ve které se „potkaly“ jejich jiná očekávání, představy, názory nebo už dokonce řešení – a každý má svou vlastní představu o řešení. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKSoudní jednání vs. mediace: V čem se liší? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Příklady konfliktů ze života

Dědictví

Příkladem konfliktu ze života může být situace, kdy rodinní příslušníci řeší dědictví, v jehož rámci se budou dělit nemovitosti.

Nemovitosti se mají rozdělit mezi pět osob a oni se teď vzájemně přou o to, jakým způsobem se dědictví rozdělí. Dohoda se nedaří, každý má svou představu o dělení a každý potřebuje tu větší část dědictví z nějakého svého důvodu:

 • kvůli zajištění bydlení;
 • kvůli tomu, aby měl peníze pro děti, až se budou osamostatňovat;
 • kvůli tomu, aby měl finanční zajištění, protože na něj má právo, protože on/a jediný/á se staral o prarodiče
 • a další.

Pracovní konflikt

Dalším příkladem může být také pracovní konflikt, kdy lidé mají odlišné pohledy na:

 • rychlost výkonu pracovního nasazení,
 • způsob zpracování úkolů,
 • způsoby odměňování,
 • vyhodnocování projektů,
 • nebo třeba odlišné komunikační styly. 

V každodenním běhu a řešení pracovních a třeba i osobních situací mohou lidé zapomenout, že mají něco společné. A že to může být právě jejich společné pracovní prostředí, projekty a pracovní tým, které jim zajišťuje naplnění potřeb. A to zejména finanční zajištění domácnosti, rodiny, seberealizaci, uznání, ocenění, sebehodnocení a spolupráci v týmu.

Proč se lidé dostávají do konfliktních situací

Do konfliktu se lidé dostávají, protože se střetnou jejich představy, očekávání a názory. A když nejsou naplněny, lidé se brání. Všeobecně známé rčení říká, že nejlepší obranou je útok. A když nevyjde útok, může přijít na řadu útěk. Jedná se o nejstarší taktiky řešení konfliktu vůbec.

Tyto taktiky přitom výhodně doplňuje vyjednávání. Vyjednávání, které bývá někdy opomíjeno, a které stejně jako útok nebo útěk vyžaduje úsilí. Pokud je však příliš mnoho emocí, zdá se, že světlo na konci tunelu je moc daleko, anebo nesvítí vůbec, nezbývá už energie na vyjednávání. A boj nebo útěk se tak může jevit jako rychlejší způsob. A je tomu opravdu tak? Bude výsledek z boje nebo útěku dlouhodobý, udržitelný, úlevný?

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak emoce ovlivňují naše spory a konflikty

Co je důležité při řešení konfliktu

Ať už volba u řešení konfliktu padne na jakoukoli strategii, hybatelem celého konfliktu jsou samotní lidé.

Při pochopení konfliktu, a toho co s ním dělat, může k inspiraci posloužit jedno bojové umění. To učí nebojovat s protistranou, ale využívat střety jako příležitosti dělat si z protistrany spojence. Způsob komunikace s ostatními je veden způsobem, aby každému ze zúčastněných zůstala zachována jeho individualita, a aby se z destruktivní komunikace – z destruktivních kroků stala komunikace konstruktivní. Jednoduše řečeno jde o to změnit nespolupráci na spolupráci a zvolit si strategii win-win, dohodu. 

Konflikt není soutěž o to, kdo bude rychlejší, urputnější. Nebo kdo bude zákeřnější, přizpůsobivější či kdo dá víc peněz. Konflikt naopak může vytvářet prostor pro hledání společné řeči, nalézání řešení, které může být vítězstvím – 1. cenou pro všechny zúčastněné strany. 

Klíčové pro pochopení konfliktu je pochopení možností, které konflikt přináší. Možností je většinou více než buď a nebo. Pokud je jakýkoliv vztah tvořen prostřednictvím vítězství a porážek, vztahy jsou uzavírány tak, aby byly výhodné jen pro jednu stranu. Dříve nebo později se může stát, že to druhou stranu přestane bavit a přestane hru na vítěze a poražené hrát. 

Někdy nemusí být úplně snadné vidět toho druhého na „konci stolu“ jako spojence. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKonflikty nás provázejí celý život. Jak s nimi mediace pracuje?

Jak při konfliktu pomáhá mediátor

Mediace za podpory mediátora sleduje příležitosti pro změnu komunikace. Mediátor zjišťuje a pojmenovává, co mají klienti společné. Pracuje s konfliktem a způsoby komunikace tak, aby klienti měli možnost tvořit dohody. Aby měli možnost vidět různé úhly pohledu, a možná se ze soupeře stane spojenec.

 • Možná to bude někdo, s kým už dotyčný/á nechce dál komunikovat – bojovat.
 • Nebo si strany samy uvědomí, že svou energii chtějí věnovat jiným věcem než například dalšímu 5letému konfliktu a soudnímu sporu.
 • Nebo že potřebují změnit pracovní podmínky a komunikaci s vedením týmu, změnit systém zpracování zakázek, způsob týmové komunikace či systém odměňování.
 • Nebo si možná uvědomí, že teď je na nich samotných, na rozvádějících se partnerech, kteří zůstávají nadále rodiči, jak bude vypadat život jejich společného dítěte (dětí), než se osamostatní.

Vyberte si z mediačních kurzů

Základním uvědoměním samotné podstaty konfliktu je to, že konflikty byly, jsou a budou. To, co se může v čase a době proměňovat, je přístup k nim, k řešením a výstupům, které konflikt nabízí.

Na našich kurzech dostanete možnost podívat se na konflikt nenásilnou optikou. Budete mít možnost zjistit, co se v konfliktu děje s těmi, kteří jsou uprostřed něj. Co se děje mezi nimi navzájem, a co se taky odehrává uvnitř samotných aktérů, a jak s tím v roli (nejen) mediátora můžete pracovat.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top