NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Řešení sporů metodou collaborative law vs. mediace

Možná vám při přečtení nadpisu tohoto článku bleskne hlavou myšlenka „Co je to proboha collaborative law? A jak to souvisí s mediací?“. Nejspíš nebude na škodu hned v úvodu prozradit, že s mediací, přesněji řečeno s mediačními technikami a jejich použitím pro řešení konfliktních situací, to souvisí víc než dost. 

V čem spočívá metoda collaborative law?

Jedná se o přístup k řešení konfliktů, respektive sporů, a to mimosoudní cestou. Původně se tento přístup začal využívat ve Spojených státech amerických k řešení pracovněprávních a rodinných sporů. Postupně se tato metoda řešení sporů rozšířila do dalších zemí po celém světě.

Uplatňuje se především tam, kde má jakýkoli pokus o narovnání, jakkoli může být neúspěšný, následný vliv na přiznání náhrady nákladů soudního řízení pro tu kterou stranu sporu.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže mediátor vést mediaci i tehdy, když klienty zná?

Collaborative law a mediace mají spoustu společného

Tato metoda řešení sporů má velmi mnoho společného právě s mediací. Collaborative law je stejně jako mediace strukturovaným procesem. Také stojí na podobných principech jako mediace, a to zejména na:

  • principu dobrovolnosti (nikdo nemůže žádnou ze stran nutit k tomu, aby spor řešila tímto způsobem a každá ze stran má také právo se kdykoli v průběhu tohoto procesu svobodně rozhodnout, zda bude v řešení tímto způsobem pokračovat, či nikoli)
  • principu důvěrnosti, respektive povinnosti mlčenlivosti všech zúčastněných, která částečně vyplývá ze zákona, a částečně ze smlouvy uzavírané před samotným řešením sporu. 

V případě metody collaborative law stejně jako v případě mediace není primárním cílem uzavření dohody a logicky k tomu ani nemusí dojít. Cílem by mělo být nalezení tzv. win-win výsledku, který bude spočívat v zachování vztahů a/nebo případné možnosti budoucí spolupráce účastníků tohoto řízení.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKK čemu lidé potřebují mediátora (když existují advokáti)?

Tuto metodu používají především advokáti

Ještě se sluší prozradit, že metodu collaborative law budou využívat především advokáti. Případně zapojí i další spolupracující osoby, bez jejichž ingerence by nebylo možné splnit účel řízení. Jedná se např. o terapeuty, znalce, daňové poradce, psychology a další.

Pokud to máme připodobnit k mediaci, tak řešení sporů bude probíhat podobně jako mediace vedená více mediátory, s tím rozdílem, že každá ze stran musí být u tohoto řízení přítomna a přivede si s sebou svého právního zástupce. Právní zástupce pak bude fungovat jako mediátor pro druhou stranu (tj. pro jinou osobu, než zastupuje). Každý právní zástupce tedy bude „mediovat“ kolegova klienta. 

Je třeba uzavřít smlouvu

Řešení sporů pomocí metody collaborative law proběhne po uzavření smlouvy o řešení sporu touto metodou, přičemž stranami smlouvy budou jak advokáti, tak jejich klienti. To do jisté míry souvisí rovněž se shora nastíněnou důvěrností celého procesu, respektive povinností mlčenlivosti.

Advokáti mají vůči svým klientům zákonnou povinnost mlčenlivosti. Vůči druhému klientovi a klienti navzájem se pak k povinnosti mlčenlivosti zavážou právě ve smlouvě o řešení sporu metodou collaborative law. Splnění takové povinnosti pak může navíc být zajištěno např. smluvní pokutou.

Ve smlouvách o řešení sporů pomocí této metody se následně ještě vyskytuje jedna zvláštnost, a tou je tzv. diskvalifikační doložka ve zmiňované smlouvě. Advokáti se totiž mimo jiné ve smlouvě zavazují, že pro případ, kdy bude mezi jejich klienty i po využití metody collaborative law nadále spor v téže věci, pak nebudou tyto klienty zastupovat v soudním řízení. Tento závazek pak může být rovněž zajištěn smluvní pokutou. Právě uvedené má posílit princip důvěrnosti, na kterém je tato metoda mimosoudního řešení sporů mimo jiné založena. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKPro koho jsou určené kurzy mediace?

Prolínají se různé přístupy

Při využívání metody collaborative law se pak v jednotlivých fázích mohou prolínat různé přístupy k mediaci, především facilitativní a evaluativní. Zároveň se vždy využívají techniky aktivního naslouchání.

Řešení sporů pomocí metody collaborative law je jistě složitější na koordinaci a přípravu než mediace. Nicméně advokáti, kteří by chtěli tuto metodu praktikovat, se rozhodně neobejdou bez mediačního výcviku. No a pro ty máme dobrou zprávu – u nás je možné jej absolvovat.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top