Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

V čem se liší uzavření dohody u mediátora od uzavření dohody u advokáta

Ve sporu je vždy lepší, když se jeho strany dohodnou, než aby podstupovaly soudní řízení. Takové soudní řízení je totiž často nepříjemné, zdlouhavé i finančně nákladné. S uzavíráním dohody o určitém sporu se můžete setkat jak u mediátora na mediaci, tak v souvislosti s poskytováním právních služeb ze strany advokátů. Co mají oba případy společné a v čem se liší?

Autorkou tohoto článku je JUDr. Lucie Straková.

Uzavírání dohody u advokáta

Strana sporu může oslovit advokáta. Může mu vysvětlit svoji situaci, popsat, čeho se spor týká a čeho chce dosáhnout. V podstatě tedy dá advokátovi „pokyny“.

Na základě toho může advokát oslovit druhou stranu, a to buď napřímo (pokud druhá strana advokáta nemá), nebo prostřednictvím advokáta druhé strany. Když budou obě strany zastoupeny advokáty, budou se advokáti snažit domluvit jim konkrétní znění dohody, a to v rámci pokynů, který každý advokát od svého klienta dostal.

Samozřejmě si mohou strany najít i jen jednoho společného advokáta. Riziko by ale spočívalo v tom, že pokud by se strany dostaly do konfliktu nad rámec zadání advokátovi, musel by advokát s poskytováním právních služeb skončit kvůli konfliktu zájmů.

Jak jednání vypadá

Jednání o dohodě za pomoci advokátů má prvky vyjednávání, kdy se advokáti snaží dohodnout, přičemž každý ale musí hájit zájmy svého klienta v rámci udělených pokynů. Proces připomíná smlouvání, nabízení řešení pro druhou stranu, vznášení protinabídek apod. Jednání může probíhat čistě elektronicky prostřednictvím e-mailů, nebo mohou být zapojena i ústní jednání (osobní nebo formou videokonferencí).

Advokát celé jednání samozřejmě diskutuje průběžně s klientem, vysvětluje mu nabídky druhé strany a nabízí jiné – pro klienta výhodnější – řešení. Finální rozhodnutí však samozřejmě advokáti nechávají na klientech. 

Návrh dohody

Jakmile začne případná dohoda získávat reálné obrysy, jeden z advokátů obvykle připraví písemný návrh dohody, který pošle druhému advokátovi k připomínkování. Finalizace dohody standardně i tak zabere ještě určitý čas, protože i v rámci konkrétního jednání o už sepsaném návrhu dohody dochází k dalšímu vyjednávání (zpravidla však už nejde o podstatné a zásadní otázky). Nebo může také návrh písemného znění dohody existovat od počátku a změny s návrhy jsou prováděny přímo do tohoto návrhu dohody.

Podpis dohody

Pokud tedy strana odsouhlasí finální znění vyjednané dohody, je přistoupeno k podpisům. S tím, že by advokáti vyjednávali jen ústní dohody, se v praxi zrovna nesetkáte (pokud klient sám nechtěl jen ústní dohodu). Ústní dohody jsou totiž často těžko prokazatelné u soudu. Advokát dohodu nepodepisuje (pokud nebyla vyjednána například i smlouva o úschově listin či peněz u advokáta, kterou advokát podepisuje). 

Co když se strany nedohodnou?

Jestliže se strany nedohodnou, mohu se obrátit na soud. Advokát má povinnost mlčenlivosti vůči třetím osobám a zprostit ho této mlčenlivosti může jeho klient. Cokoliv je ale v rámci jednání řečeno, mohou advokáti použít u soudu, jestliže nakonec dohoda nebude uzavřena.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJe možné klienty na mediaci zastoupit na základě plné moci?

Uzavírání dohody u mediátora

U mediátora je uzavíraná tzv. mediační dohoda, která má svá specifika. Podstatné je, že mediace nemusí obsahovat prvky vyjednávání (jak bylo popsáno výše u advokáta). Úkolem mediátora není nabízet řešení, ale pomoci stranám se ve sporu zorientovat tak, aby s pomocí mediátora mohly strany samy hledat pro ně vhodná řešení sporu. Mediátor na rozdíl od advokáta ani neuděluje stranám právní rady. Mediační dohoda je tedy dohoda, kterou si domluví samy strany. Za její obsah také strany odpovídají (mediátor odpovídá za proces mediace). 

Jak mediace probíhá

Mediace probíhá za osobní přítomnosti stran, kdy mediátor podporuje jejich komunikaci , klade jim otázky a vede proces, ve kterém by mohly strany dospět ke smírnému řešení. 

Strany si najdou jediného společného mediátora – na rozdíl od společného advokáta je společný mediátor nutností. Mediátor musí být totiž nestranný. Nesmí nikomu „nadržovat“ a není vázán pokyny stran. U mediátora tedy v tomto případě nenastává žádný konflikt zájmů. 

K úspěšnému uzavření dohody u mediátora může být potřeba více sezení než jen jedno. E-mailová komunikace mezi jednotlivými setkáními s mediátorem není na místě, mediace probíhá za osobní účasti mediátora i stran. Pokud se mezi sezeními jedna ze stran pokouší mediátorovi volat a „ovlivnit“ ho, mediátor takový vliv nesmí připustit.

Mediační dohoda

Když se na mediaci podaří dohodu nalézt, pomůže mediátor s přípravou mediační dohody, kterou podepisují nejen strany konfliktu, ale i mediátor. Mediační dohoda se obvykle připravuje a podepisuje přímo na místě hned po skončení sezení (nebo jdou poté strany za advokátem pouze pro sepis dohody, zejména pak, pokud jde o složitější dohodu, která se dokládá soudu).

Co když se strany nedohodnou?

Pokud se nepodaří dohodu na mediaci uzavřít, mohou strany pokračovat (opět) u advokátů nebo zahájit soudní spor. Výhodou mediace je, že v případě, že mediační dohoda není uzavřena, nemůže mediátor sdělovat soudu ani nikomu jinému, co se na mediaci odehrálo; mediátor má tedy povinnost mlčenlivosti. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže mediátor vést mediaci i tehdy, když klienty zná?

Mediátor a advokát v jedné osobě?

Mediátor nemusí být zároveň advokátem. Ale tyto dvě činnosti se nevylučují. To znamená, že mediátor může být i advokát. Co když tedy půjdu na mediaci k mediátorovi, který je současně advokátem? Když chci nestranného mediátora, ale zároveň chci slyšet návrhy řešení a právní rady od mediátora? 

Zde je třeba zdůraznit, že mediátor-advokát nemůže ve facilitativní mediaci v jedné chvíli sedět „na dvou židlích“. Pokud ho oslovíte jako mediátora, musí vystupovat jen jako mediátor. A proto nemůže dávat právní rady ani nabízet řešení, i když je současně advokátem.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže být váš advokát zároveň vaším mediátorem?

V čem tedy spočívají hlavní rozdíly?

Pro zjednodušení si na závěr shrňme základní rozdíly mezi činností mediátora a advokáta při uzavírání dohod o sporech:

  • Advokát vede o dohodě vyjednávání. Mediátor vede proces, ve kterém samy strany mají dospět k dohodě.
  • Mediátora budete mít jednoho společného, u advokáta to není příliš vhodné a je tedy na místě, aby každá strana měla svého advokáta.
  • Advokát vám dává právní rady, mediátor ne.
  • Advokát může použít u soudu, co strany sdělily při jednání o dohodě, mediátor to soudu (ani nikomu jinému) říci nemůže.
  • Advokát standardně vyjednanou dohodu nepodepisuje, mediátor dohodu stran podepisuje.

Společný rys dohod u mediátora nebo advokáta je, že pokud není dohoda o sporu uzavřena, mohou se strany obrátit na soud nebo už v zahájeném soudním sporu pokračovat.

Zjistěte o mediaci více

Naučte se řešit problémy a konflikty pomocí mediačních technik. Vyberte si některý z mediačních kurzů, díky kterým si jednotlivé mediační techniky osvojíte.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top