Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Víte, jaké jsou podmínky pro přihlášení ke zkoušce mediátora?

Zhruba třikrát ročně je možné absolvovat zkoušku zapsaného mediátora. Ta se koná na Ministerstvu spravedlnosti, pouze advokáti ji skládají na České advokátní komoře (ČAK). Nikde jinde není možné zkoušku zapsaného mediátora udělat – a tedy stát se mediátorem podle zákona o mediaci („zapsaným mediátorem“). Jaké jsou podmínky pro přihlášení ke zkoušce?

Vyplnění formuláře žádosti o vykonání zkoušky

Formální podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce je vyplnění formuláře žádosti o vykonání zkoušky. Tento formulář je ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a v podstatě kopíruje požadavky stanovené v § 3 vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

Formulář je velmi jednoduchý, jediným možným „chytákem“ je kolonka „druh zkoušky“, kde má uchazeč o zkoušku napsat, zda se chystá na (obecnou) zkoušku mediátora nebo na zkoušku rodinného mediátora.

Zkoušku rodinného mediátora je možné absolvovat až po složení obecné zkoušky z mediace; zkouška rodinného mediátora ale v žádném případě není pro mediátory povinná.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Víte, kdo může žádat o mediaci?

Přílohy k formuláři

Otázky vyvstávají při připojování příloh k formuláři. Požaduje se totiž příloha týkající se „informace o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace“.

Vzhledem k tomu, že jde o „informaci“, postačí i informace, že uchazeč o zkoušku žádné školení v mediaci neabsolvoval a praxi rovněž nemá. I takovou přihlášku ministerstvo přijme a uchazeče na zkoušku pozve. 

Je však dobré si uvědomit, že mediace je svébytný obor. Facilitativní mediace má určitá pravidla a používá specifické techniky, jejichž znalost a dovednost je vhodně používat je u státní zkoušky z mediace nezbytné prokázat.

Dlouholetá praxe v oboru, který se řešení konfliktů věnuje jiným způsobem než mediace, většinou nestačí. O obtížnosti zkoušek svědčí například i skutečnost, že v červnu 2020 z 13 uchazečů o zkoušku (3 na ČAK a 10 na MSp), z nichž někteří už zkoušku opakovali, uspěli pouze dva.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak probíhá facilitativní mediace aneb Jaké jsou její fáze?

Kopie dokladu o dokončeném vysokoškolském vzdělání

Další faktickou podmínkou pro to, aby uchazeč mohl být ke zkoušce mediátora pozván, je přiložení kopie dokladu o:

  • ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu,
  • nebo potvrzení o studiu na vysoké škole v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu.

Zkoušky se tedy nemůže účastnit nikdo, kdo získal vzdělání nižší, než poskytuje magisterský studijní program (tedy uchazeč s maturitou nebo s titulem Bc., popř. DiS).

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Soudní jednání vs. mediace: V čem se liší? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Kopie osvědčení o vykonání (obecné) zkoušky mediátora

V případě žádosti o vykonání pouze zkoušky z rodinné mediace přiloží uchazeč také ověřenou kopii osvědčení o vykonání (obecné) zkoušky mediátora.

Co je tedy překážkou pro přihlášení se ke zkoušce?

Obecně je tedy možné říct, že překážkou pro přihlášení se ke zkoušce mediátora může být pro některé uchazeče víceméně pouze absence VŠ vzdělání, jinak jsou podmínky velmi mírné.

Samotná zkouška je ale dost náročná a vzhledem k tomu, že se za každou zkoušku a za každé její opakování platí správní poplatek 5 000 Kč, vyplatí se na ni pořádně připravit.

Nebo by vás napadlo, jít na státnici z angličtiny, když

  • sice o angličtině nic moc nevíte, ale mluvíte výborně německy, což je přece taky germánský jazyk (tady vidím paralelu zejména s advokáty, psychology nebo sociálními pracovníky, kteří „s konfliktem pracují každý den, takže kdo jim bude co o řešení konfliktů povídat“) nebo 
  • poté, co shlédnete 2 anglické filmy v originálu, ale sami přitom nemusíte říct ani slovo (paralela s 1denními kurzy typu Úvod do mediace apod., které vám mohou dát základní vhled do toho, co je mediace, ale rozhodně vás na reálnou mediaci nepřipraví)?

Takže přestože jsou podmínky pro přihlášení se ke zkoušce zapsaného mediátora víceméně pouze formální (stejně jako pro přihlášku ke státní zkoušce z angličtiny), uděláte ji pouze tehdy, pokud prokážete znalost procesu mediace a mediačních technik a dovednost je používat. Znalost patnácti tisíc anglických slovíček bez dovednosti spojit je v gramaticky správné celky vám totiž u státnic taky nepomůže. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak se přihlásit na zkoušky mediátora a nechat se zapsat do seznamu

Připravte se na zkoušku zapsaného mediátora

Naučte se vše podstatné pro vykonávání profese mediátora. Výcvik mediace trvá pouze 9 dnů a připraví vás na reálné vedení mediačních kauz.

Zjistěte o kurzu více

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.