fbpx

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Víte, kolik stojí nařízené setkání s mediátorem a mediace?

Mediace symbolizuje poměrně finančně nenáročný způsob řešení sporů. Víte, kolik přesně zaplatíte za to, že svůj konflikt svěříte mediátorovi? Zjistěte, v čem se liší cena nařízeného setkání s mediátorem a mediace.

Kolik stojí nařízené setkání s mediátorem

Pokud vás k mediátorovi poslal soud, jedná se o takzvané nařízené první setkání se zapsaným mediátorem (nikoliv o mediaci). Cena za toto nařízené setkání je přitom stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. A to konkrétně ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu. Pokud je zapsaný mediátorem plátcem DPH, je třeba ještě DPH přičíst.

Výše uvedená cena symbolizuje odměnu pro mediátora. To znamená, že se dělí počtem účastníků, kteří se na společném setkání sejdou. Pokud se přitom chtějí s mediátorem setkat zvlášť, platí celou sazbu každá strana sama za sebe.

V ideálním případě by informaci o této částce mělo obsahovat usnesení, kterým vám soud setkání s mediátorem nařídil. Pokud tomu tak není, měl by vám ji sdělit mediátor. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak to chodí na nařízeném setkání se zapsaným mediátorem

Pokud strany nechtějí mediaci uskutečnit vůbec, nebo tak nechtějí učinit u nařízeného mediátora, zaplatí vyhláškovou sazbu a setkání končí.

Pokud strany s vybraným mediátorem mediaci chtějí, podepíší smlouvu o provedení mediace a cena za mediaci je poté smluvní.

Kolik stojí mediace

Mediace je zahájena podpisem smlouvy o provedení mediace.

Zákon o mediaci v § 4 jasně říká, že tato smlouva musí mimo jiné obsahovat i výši odměny mediátora za provedenou mediaci. Nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně. 

Strany tedy dostávají informaci o tom, kolik je mediace bude stát, ještě před zahájením mediace.

Nejčastěji se výše odměny mediátora stanoví hodinově. Tato cena se pohybuje většinou od 400 Kč za každou ze stran za započatou hodinu. Rozhodující je zejména:

  • lokalita, kde mediátor své služby poskytuje
  • a typ a složitost daného případu.

PLATÍ, ŽE horní hranice ceny za provedenou mediaci není stanovena.

Co když je mediace ukončena dříve?

Strany konfliktu tedy mají vždy přehled o tom, kolik je bude mediace stát. Pokud si například domluví tříhodinové setkání, vědí, že mediátorovi zaplatí maximálně trojnásobek jeho hodinové sazby.

U každé mediace ovšem platí zásada dobrovolnosti. Z tohoto důvodu může dojít k tomu, že bude některou ze stran ukončena dříve. Bude se poté cena mediace nějak krátit? To je potřeba od mediátora zjistit předem.

Mediátor totiž v takovém případě může:

  • účtovat jen čas skutečně strávený mediací (například 90 minut),
  • účtovat sazbu za každou započatou hodinu,
  • nebo po vás chtít uhradit celé plánované 3hodinové setkání.

Před zahájením mediace se rozhodně neváhejte informovat o tom, jaké podmínky mediátor má.

Cena ze mediaci může být stanovena různě

Cenu za mediaci je možné dohodnout i jinak. V praxi se lze setkat například s těmito případy:

  • Cena ze mediaci se stanoví procentem z ceny věci, o kterou se mediace vede.
  • Mediace se provede bezplatně (tzv. pro bono), pokud mediátor nebo příslušné mediační centrum tuto službu poskytuje.
  • Mediaci stranám konfliktu zaplatí někdo třetí (například zaměstnavatel, organizace nabízející různé služby znevýhodněným lidem apod.).
  • Třetí subjekt stranám konfliktu zaplatí pouze první mediační schůzku a další nechá zcela nebo z části na klientech.

V hotovosti, kartou, nebo na fakturu?

Tato otázka je vždy na domluvě stran konfliktu s mediátorem. Způsob, jak za mediaci zaplatit, totiž není v žádném právním předpisu upraven.

A jak to chodí v praxi

Řešení konfliktů s mediátorem je rozhodně méně finančně náročné než v případě soudního jednání. I přesto jsem se však při své praxi mediátora setkala s tím, že mi před domluvenou mediační schůzkou volala klientka. A naši schůzku zrušila.

A jaký byl její důvod? Řekla mi, že mediace je příliš drahá. A pokračovala tím, že: „Já jsem teď dala 40 tisíc advokátce a nemám na to, abych vám dala dalších patnáct set“. 

Chcete se stát mediátorem?

Láká vás profese mediátora? Přihlaste se na Výcvik mediace a naučte se vše potřebné během pouhých 9 dnů. Kurz vás navíc připraví na zkoušky mediátora.

Zjistěte o kurzu více

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.