NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Co dělat, když vám soud nařídí mediaci

Zákon o mediaci existuje v České republice už skoro 7 let a odborná i laická veřejnost se s ním pomalu seznamuje a sžívá. Mediaci začínají v čím dál větší míře využívat i soudy. Stále větší počet lidí a firem se tak setkává s tím, že soud „nařídí mediaci“ a vyzve strany, aby si vybraly mediátora. Jak to celé funguje? Co může a co nemůže nařídit soud? Co mohou a co musí udělat účastníci řízení?

Jak se vybírá mediátor

Tam, kde to soud uzná za účelné a vhodné, může soudce účastníkům řízení (tedy soudícím se stranám) nařídit první setkání se zapsaným mediátorem. Když má soudce zato, že by v konkrétním sporu bylo pro strany lepší, aby dospěly ke společné dohody, vyzve je, aby si ze seznamu mediátorů vybrali mediátora.

Ve většině případů se strany na osobě mediátora neshodnou. Pokud jedna ze stran navrhne mediátora X, druhá strana ho téměř automaticky vyloučí. A navrhne mediátora Y, kterého zavrhne pro změnu první strana.

Obě zřejmě z obavy, že by navržený mediátor mohl stranit tomu, kdo jej navrhl. V takovém případě potom vybere ze seznamu mediátorů soud a stranám nezbude, než se této volbě přizpůsobit.

Usnesení o vybrání mediátora

Poté, co strany (nebo soud) vyberou mediátora, doručí soud stranám (jejich advokátům) a mediátorovi usnesení o tom, že byl v konkrétní kauze vybrán konkrétní mediátor.

Co by mělo usnesení obsahovat?

V ideálním případě usnesení obsahuje kromě označení stran sporu a jména mediátora také kontakt na tohoto mediátora. A sdělení, že mediátora mají kontaktovat strany v soudem určené lhůtě. Jde totiž o spor těchto stran, proto by měla být aktivita ponechána jim.

Soud by měl strany dále poučit o tom, že mají (opět ony, nikoliv mediátor) doručit do 3 měsíců soudu potvrzení, které jim mediátor vystaví poté, co proběhne jejich schůzka o tom, že cena za první setkání s mediátorem je stanovena vyhláškou na 400 Kč za započatou hodinu. O tuto částku se strany dělí rovným dílem.

Kontaktování mediátora

Strany by ve lhůtě uvedené v usnesení měly mediátora kontaktovat – mailem nebo telefonicky. A domluvit s ním termín společného setkání. Pokud strany tuto povinnost nesplní, může (ale nemusí!) je kontaktovat mediátor sám.

Může tedy soud nařídit mediaci?

Nemůže. Soud může výše popsaným způsobem nařídit pouze tzv. první setkání se zapsaným mediátorem. Jestliže strany mediátora nekontaktují a na nařízené setkání se nedostaví, může jim soud potom zcela nebo zčásti nepřiznat náhradu nákladů řízení. Jiný postih jim nehrozí.

První setkání je pouze informativní schůzkou mediátora se stranami. Kdy mediátor stranám vysvětlí, co je mediace, jaká jsou její pravidla a principy. Probere s nimi jejich očekávání od soudního nebo mediačního procesu a strany se samy rozhodnou, jestli

  • mediaci chtějí nebo ne,
  • a pokud ano, jestli ji chtějí u tohoto nebo u jiného mediátora.

To, že soud nařídil setkání s konkrétním mediátorem neznamená, že u něj strany musí absolvovat mediaci!

Ať už ale k mediaci dojde nebo ne, mediátor musí stranám v každém případě vydat potvrzení o tom, že nařízené setkání absolvovaly. Toto potvrzení předávají soudu vždy strany nebo jejich zástupci, nikoliv mediátor. Díky tomuto potvrzení soud zjistí, že strany splnily povinnost, kterou jim soud uložil.

Mají strany sporu ještě nějaké povinnosti?

Nemají. Dokonce i když jako jedna ze stran budete chtít mediaci a dojdete k dohodě, nemáte povinnost tuto dohodu předkládat soudu. Většinou strany ale chtějí, aby soud jejich dohodu schválil tzv. soudním smírem. V takovém případě pak má soudem schválená dohoda stejnou váhu jako soudní rozsudek.

Shrnutí: První setkání s mediátorem ve 4 krocích

Pokud je tedy stranám sporu soudem uložena povinnost prvního setkání s mediátorem, strany musejí:

  • kontaktovat mediátora,
  • dostavit se v dohodnutém termínu na schůzku,
  • zaplatit mediátorovi částku stanovenou vyhláškou (400 Kč/hod – v případě, že na schůzce je více stran, dělí se o tuto částku rovným dílem),
  • doručit soudu mediátorem vystavené potvrzení o tom, že splnily soudem uloženou povinnost.

Zajímá vás víc?

Chcete se dozvědět více informací o tom, jak to v rámci mediace probíhá? Přečtěte si i další články předtím, než na mediační jednání vyrazíte a buďte připravení:

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top