Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jaké vzdělání musí mít mediátor a rodinný mediátor?

Velmi často dostávám dotazy týkající se vzdělání mediátorů, resp. lidí, kteří chtějí vykonávat mediaci v České republice. Proto jsem připravila článek, ve kterém vám prozradím všechny možnosti, jak v ČR vykonávat mediaci a rodinnou mediaci a jaké k tomu budete potřebovat vzdělání. 

Co je mediace a kdo je mediátor

Zákon o mediaci ji definuje takto: 

Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Rodinnou mediací rozumí zákon mediaci, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů.

Mediátorem je podle zákona fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Obecně je v širokém slova smyslu za mediaci možné považovat takové použití specifických komunikačních (mediačních) technik, které sporným stranám umožňuje komunikovat o jejich situaci tak, aby byly v závěru schopné se informovaně a kompetentně rozhodnout, jak chtějí svůj spor řešit dál, v ideálním případě jim napomoci k tomu, aby výsledné řešení naplnilo v maximální možné míře potřeby všech osob na konfliktu zúčastněných.

Za mediátora by pak bylo možné považovat člověka, který tyto komunikační techniky ovládá a který je umí použít tak, aby bylo dosaženo uvedeného cíle.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKK čemu lidé potřebují mediátora (když existují advokáti)?

Kdo může v ČR vykonávat práci mediátora

1. „Zapsaný mediátor“, tedy mediátor podle zákona o mediaci

Striktně vzato, mediátorem (tedy správně „zapsaným mediátorem“, což je terminus technicus, který používá zákon o mediaci) je fyzická osoba, která složila zkoušku mediátora. Do seznamu rodinných mediátorů pak bude zapsaný ten, kdo složil ještě speciální zkoušku z rodinné mediace.

Kdo může tuto zkoušku skládat

Zkoušku může skládat pouze člověk, který má vysokoškolské vzdělání, a to – laicky řečeno – pětileté. Ke zkoušce nemůže jít nikdo, kdo je středoškolák nebo kdo má bakalářský titul, případně titul DiS. 

Je ale možné jít ke zkoušce a stát se zapsaným mediátorem, pokud jste Mgr., Ing., MUDr., MDDr., Ing. Arch., MgA. apod. Nemusíte být právník nebo psycholog a nemusíte mít vystudovanou humanitně zaměřenou školu. Pokud máte VŠ vzdělání, můžete být třeba zvěrolékař nebo jaderný fyzik. Podmínku danou zákonem jste splnili a vašemu vstupu mezi zapsané mediátory (i rodinné mediátory) po složení zkoušky nic nebrání.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVíte, jaké jsou podmínky pro přihlášení ke zkoušce mediátora?

Kde se skládá zkouška zapsaného mediátora

Tato zkouška (resp. obě zkoušky – jak obecná mediační, tak speciální zkouška z rodinné mediace) se skládají u Ministerstva spravedlnosti (pouze advokáti ji skládají u České advokátní komory). Nikde jinde se zkouška mediátora složit nedá. Zákon to neumožňuje.

Jakékoliv jiné mediační zkoušky jsou možná prima adrenalin, určitě si ověříte, jak na tom se svými mediačními dovednostmi jste, ale mezi zapsané – tedy zákonem uznané – mediátory vás nepřivedou. V seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti budete zapsáni pouze po složení zkoušky zapsaného mediátora na ministerstvu.

Jaké kurzy musím absolvovat předtím, než se přihlásím na zkoušku mediátora

Žádné. Na obě zkoušky se můžete přihlásit bez toho, abyste absolvovali jakýkoliv kurz, výcvik nebo speciální vzdělávání. Skutečně jedinou podmínkou pro připuštění ke zkoušce je VŠ vzdělání.

Vzhledem k náročnosti zkoušky (úspěšnost je něco pod 40 %) a ceně za její absolvování (5 tis. Kč za každý pokus) je ovšem absolvování kurzu mediace možná vhodné zvážit.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKPro koho jsou určené kurzy mediace?

2. Nezapsaný mediátor, tedy podnikající fyzická osoba

Pokud nechcete být zapsaným mediátorem nebo nemáte potřebné vzdělání, můžete mediovat na základě živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad vám vydá živnostenský list na konzultační služby a můžete začít.

Co je k tomu potřeba

Doklad totožnosti, bezúhonnost a žádné daňové nedoplatky.

Jaké vzdělání budu dokládat

Žádné. Konzultační činnost je živnost volná. Pokud vám je aspoň 18 let, jste bezúhonní, máte doklad totožnosti a nemáte daňové nedoplatky, můžete být klidně absolventem Vysoké školy života, hrdě se prokázat vysvědčením z 9. třídy ZŠ – to živnostenské oprávnění dostanete. A pokud se rozhodnete vydávat svoje služby za mediaci, uděláte to, i když nebudete mít tušení, o čem mediace skutečně je.

Na druhou stranu existuje řada nezapsaných mediátorů, kteří absolvovali různé kurzy a výcviky a kteří opravdu vědí, co je to mediace. Ale z nějakého důvodu prostě nechtějí být v seznamu zapsaných mediátorů nebo ke zkoušce jít nemůžou, protože nemají potřebné vzdělání.

Mezi nezapsanými mediátory tedy mohou být hodně velké rozdíly v kvalitě práce.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVíte, jak dlouho trvá mediace?

3. Další možnosti výkonu činnosti mediátora

Pokud jste například: 

  • zaměstnanci zařízení, které poskytuje sociální služby nebo poradenství, 
  • personalista,
  • nebo vedoucí nějaké větší skupiny zaměstnanců,

je možné, že vás zaměstnavatel zaúkoluje i řešením konfliktů mezi zaměstnanci na pracovišti nebo že mediaci zařadí do služeb, které bude zařízení poskytovat. A právě vy budete ten, který ji bude směrem ke klientům fakticky realizovat.

Je potom pouze na něm, jaké vzdělání bude požadovat po svých zaměstnancích, kteří budou mít tuto činnost vykonávat. 

Absolvujte výcvik mediace

Připravte se na výkon profese mediátora a absolvujte kurz mediace s lidským a srozumitelným výkladem. Dokonale vás na něm připravím do praxe.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top